Учени Уран

Учени извличат уран от морската вода за по-чиста енергия

Учени от цял свят работят, за да постигнат по-добри резултати в сферата на възобновяемата енергия

Техните усилия оправдано срещат подкрепа в контекста на предизвикателствата, предизвикани от изменението на климата. Вероятно много време ще мине, докато слънчевата и вятърната енергия започнат да се оползотворяват достатъчно ефективно, за да посрещат нуждите на човечеството. В същото време обаче разполагаме и с ядрена енергия. Въпреки рисковете около нея, тя оставя нисък въглероден отпечатък върху околната среда и той в по-голямата си част идва от добива на суровините. По-чист процес може да се постигне с нов метод за добив на уран от морската вода.

По-голямата част от урана по света се добива в Казахстан, Канада и Австралия, но в по-малки страни също има активни добиви. С новия начин за добив на уран може да се достигне по-ниска цена и по-висока ефективност на ядрената енергия. Откритите в морската вода уранови атоми са приблизително 3,3 части на милиард или 3,3 микрограма на литър. Изследователи от Станфордския университет са разработили метод за извличане на тези атоми, които могат да бъдат годен източник на ядрено гориво.

Разтвореният във водата уран се смесва с кислород,

за да се образуват уранилови йони с положителен заряд. Подходът се основава на стандартна техника, включваща найлонови нишки, съставени от материал, наречен амидоксим. Нишките се потапят в морска вода, където йоните уранил се свързват с тях. Когато нишките се наситят, те се изваждат и третират химически за отстраняване  на свързания уранил. Така получените молекули се пречистват, за да се отдели от тях уранът. След това той се обогатява, за да може да бъде зареден в ядрен реактор.

Атомната енергетика в САЩ понастоящем формира около 20% от производството на електроенергия. Съавторът на изследването Йи Цуй от университета в Станфорд подчертава, че подобренията в извличането на уран трябва да вървят ръка за ръка с повишаване безопасността на реакторите. Необходима е също така и по-добра политика по отношение на отпадъчните продукти.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Атанас Георгиев

Обичам да следя новостите в областта на биологията, Космоса и технологиите. Това ми дава възможност да ги споделя с Вас, читателите на Technology.bg