научни програми

11 национални научни програми ще се проведат в периода 2018-2022 г.

На тазседмичното си заседание Министерски съвет одобри общо 11 национални научни програми, които ще бъдат проведени в периода 2018-2022 г.

Целта е да се създадат условия за търсене и намиране на решения на актуални и значими обществени предизвикателства. Те са свързани с екологични, технологични, културно-исторически, етични, здравни, икономически и други въпроси и проблеми. Посредством тях ще се стимулират и младите учени в страната.

Програмите са разработени съгласувано със секторните политики на редица министерства, уточняват от правителствения пресцентър. Научните дейности са определени след постигнато съгласие между висшите училища и научните организации в България за съвместно изпълнение на заложените цели.

Надежди

Надеждите са, че чрез изпълнението им ще се постигне преодоляване на фрагментацията в научноизследователската система, консолидиране на научноизследователския потенциал, споделено използване на изградена инфраструктура, концентрацията на финансови ресурси за решаване на важни за обществото проблеми и избягване на двойното финансиране.

В рамките на отделните тематични програми се планират изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, изследвания за добиване на нисковъглеродна енергия за транспорта и бита и други.

Одобрените от Министерския съвет програми са:

 • Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“;
 • Национална научна програма „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“ (ЕПЛЮС);
 • Национална научна програма „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“;
 • Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“;
 • Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото“;
 • Национална научна програма “Електронно здравеопазване в България“;
 • Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“;
 • Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“;
 • Национална научна програма „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“;
 • Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ (ВИХРЕН);
 • Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ).

Освен намиране на компетентни решения, програмите трябва да допринесат още за насърчаване реализацията на младите учени в организации, занимаващи се с научна дейност в страната; нарастване броя на учените в България; дългосрочна реинтеграция на научната диаспора в български научни и научно-образователни институции и повишаване на трансфера на знания.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.