ESG Доклад

Извън лидерството в киберзащитата: Acronis обяви своя ESG Доклад за изминалата 2023

Acronis, глобален лидер в киберзащитата, анонсира пускането на своя 2023 ESG Доклад, подробно описвайки постиженията и резултатите на компанията през 2023 и чертаейки път за бъдещо положително влияние върху обкръжаващия ни свят. Докладът подчертава изключителното представяне и постижения на компанията през 2023, но също така и стремежа на Acronis да промени света. Той представя устойчивите практики в бизнеса на компанията, включително резултатите от преглед на емисиите на парникови газове (GHG) и обширната оценка на значимостта на материалите. Бележи важни теми за заинтересованите страни на Acronis, като полага основите за допълнително намаляване на въглеродния отпечатък на компанията. Докладът също така представя съответствие с Целите за устойчиво развитие на обединените нации, като идентифицира конкретни области, където компанията оказва влияние.

Положителното въздействие на Acronis

Acronis непрестанно подкрепя отговорни практики, с цел намаляване на екологичния си отпечатък. Освен това, компанията активно се ангажира с общностите, в които действа, насърчавайки положителното въздействие чрез дни на доброволческа екологична дейност и образование в областта на информационните технологии. Забележително е, че Acronis е разширила подкрепата си към унеправдани общности, чрез изграждане на училища и оборудване на компютърни лаборатории, създавайки образователни програми, които подпомагат социалното развитие.

В допълнение, компанията разширява своите екологични и образователни програми на партньорите си, като помага на доставчиците на услуги да разработят свои собствени програми за корпоративна социална отговорност чрез участие в съвместни инициативи и с помощта на новозапочнатия “CSR в кутия”. Партньорите на Acronis могат да намалят своя собствен въглероден отпечатък, като внедрят Acronis Cyber Protect Cloud, консолидирайки и намалявайки броя на необходимите решения за осигуряване на пълна киберзащита на своите клиенти.

“Стремейки се да станем по-устойчива организация, нашият път включва непрекъснато разширяване на нашето мислене, откриване на нови възможности и разбиране на връзката между нашите действия и по-широкия свят,” каза Ezequiel Steiner, CEO, Acronis “Поемаме отговорността да създаваме стойност за всички наши партньори, като заложим екологични, социални и управленски аспекти в нашите бизнес операции.”

Ето най-важното от ESG доклада на Acronis:

Околна среда

  • Проведе първата оценка на емисиите на парникови газове и разработи план за управление на инвентара, като данните ще бъдат използвани като база за поставяне на цели за устойчивост.
  • Стартира Acronis Cyber Foundation Ambassadors Program, мобилизирайки около 300 служители за екологични дейности като почистване на плажове или гори.
  • Проведе шест екологични дни с подкрепата на служителите, през които бяха събрани 2 500 кг отпадъци.

Социално управление

  • Включи се в текущи хуманитарни нужди, като предостави подкрепа на над 3 500 жертви на природни бедствия и военни конфликти чрез събиране на средства, хуманитарна помощ и предоставяне на образование.
  • Разшири фокуса си върху образователни дейности, както по отношение на развитието на общността, така и на образованието в областта на киберсигурността, чрез изграждане на училища, създаване на компютърни лаборатории и провеждане на класове по информационни технологии, повлиявайки на над 33 500 души.
  • Пусна независима академия MSP academy като център на бизнес  и кибер образование.

Корпоративно управление

  • Разработи информационен център за закупувания и разшири въпросника за доставчици.
  • Пусна публичния Acronis Trust Center, който осигурява видимост на сертификации, съответствие и информация, свързана със сигурността.
  • Пусна CSR in a Box – възможност за нашите партньори и клиенти да стартират техни собствени ESG инициативи.

За повече информация, моля свалете целия ESG доклад от тук.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.