образователен модел 1:1 основна снимка

Успешният образователен модел 1:1 се развива

Успешният образователен модел 1:1 „устройство за всеки ученик“ разширява обхвата си сред българските училища, благодарение на партньорство между Центъра за творческо обучение и Фондация „Америка за България”

През последните месеци моделът 1:1 се налага в българското образование като изключително успешен метод за обучение. Той улеснява учебния процес както за учителите, така и за учениците, мотивирайки ги да развият пълния си потенциал. В основата му е осигуряването на устройство за всеки ученик, както и достъп до множество ресурси и полезна информация за всички участници в образователния процес. Сега, благодарение на съвместен нов проект на Център за творческо обучение и Фондация „Америка за България” (ФАБ), моделът разширява значително обхвата си сред българските училища и е напът да се наложи като синоним на дигитализацията в образованието у нас.

Новият проект

Проектът се нарича „Насоки за въвеждане на дистанционно и смесено обучение с устройство за всеки ученик”. Той е финансиран от Фондация „Америка за България” по програмата ѝ „Следващите 10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години”, тема „Онлайн учене”. Основната му цел е да бъде подкрепено всяко българско училище, желаещо да стартира модела 1:1, с помощта на специално разработени процедура, насоки и документация.

В рамките на проекта вече е създадена безплатната онлайн платформа https://learning1to1.bg/, която предстои да събере на едно място пълната информация за модела 1:1 – от образци на необходими документи до резултати от проведени изследвания за нагласите и впечатленията от работата по модела на директори, учители, ученици и родители. Тази есен предстои да бъдат проведени три събития за популяризиране на модела.

До момента по модела 1:1 „устройство за всеки ученик“ работят или се подготвят да започнат работа от новата учебна година над 100 паралелки в над 40 училища в страната. Те си партнират с Центъра за творческо обучение, който от своя страна е основен партньор на Google for Education за страната.

Ползи от образователен модел 1:1

Въвеждането на този модел има редица ползи, най-важните сред които са повишаването на мотивацията и ангажираността на учениците, както и отпадането на тежките ученически раници. Те са заменени от лаптопи и персонални профили в облачна платформа за всички ученици от паралелката и учителя. По този начин всички участници в учебния процес разширяват своите компетентности, придобиват нови дигитални умения и изграждат култура за ефективна работа в екип.

Какво мислите за новия образователен модел 1:1? Споделете мнения и коментари с нас в нашата фейсбук група – Технологичното общество на България.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.