Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.
28 март

28 март: Научни, политически и културни етапи

28 март е доказателство за човешката изобретателност, издръжливост и креативност, напомняйки ни за безбройните постижения, които са оформили нашия свят.

Read More »