Устройство за всеки ученик

Иновативен модел на учене – устройство за всеки ученик

Моделът 1:1 с устройство за всеки ученик се налага след пандемията и вече обхваща над 100 паралелки.

Директорите на 170 училища в цялата страна изразиха готовност да стартират паралелки по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) най-късно до началото на учебната 2022/2023 г.

Анкетираните 245 училища дават солидни заявки за нужда от трансформация в модела на учене. Цели 92,3% са на мнение, че дигиталните технологии в училище трябва да бъдат „вплетени“ в различните учебни предмети. Това би помогнало на учениците и учителите да развиват дигиталните си умения, а не да се изучават изолирано, само в часовете по информатика или информационни технологии.

170 училища (69,8%) имат готовност да стартират работа по модела 1:1 (устройство за всеки ученик) ако бъдат подкрепени. 50% от анкетираните са категорични, че ще стартират паралелки по иновативния модел. В България 1:1 се прилага пилотно в публичното средно образование от 2018 г. Вече се развива в над 100 паралелки с подкрепата на Общини, технологични партньори и издателства.

Инвестициите в електронни устройства от страна на държавата и училищата трябва да се правят целево, така че не просто да се подменят компютърни кабинети, а новото оборудване да се използва по качествено нов начин. Така учениците и учителите ще могат да учат и общуват свободно помежду си, навсякъде и по всяко време. Именно в тази връзка 21,2% от училищата имат желание да започнат работа по модела, но изразяват притеснение от невъзможността да осигурят устройства и търсят помощ от МОН и различни програми.

При наличие на подходящи устройства и условия над 880 паралелки, със 17 000 ученика и 2000 учителя биха могли да работят по модела, показва проучването.

Какво казват родители, учители и ученици за модела 1:1 (устройство за всеки ученик):

  • мотивацията за учене е по-засилена;
  • успехът на учениците се повишава;
  • 94% от учениците и 45% от учителите им са категорични, че настъпва промяна в дизайна на обучението;
  • учениците използват технологиите по нови начини, умеят да общуват ефективно, работят в групи по общи теми и задачи;
  • 84% от родителите имат изцяло положително отношение към новата организация на учебната работа на техните деца
  • децата им имат по-добър контакт с учителите си.

За правилна реализация на модела е много важно учениците и учителите да имат подходящи устройства и облачна инфраструктура.

Моделът 1:1 (устройство за всеки ученик) е изследван от научен екип начело с проф. Галин Цоков, и е описан от същия екип по поръчка на Министерство на образованието и науката. В момента над 100 паралелки в държавни и общински училища работят по модела.

Споделете мнения и коментари с нас в нашата фейсбук група – Технологичното общество на България.

 

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.