жените в ИТ сектора

Какво стои на пътя на жените в ИТ сектора?

Компаниите все повече осъзнават позитивния ефект от баланса на половете, но има още много да се работи за създаването на диверсифицирана и устойчива технологична индустрия. Това споделя Лъчезар Лозанов, мениджър за България и Малта на „Тек Експъртс“. През февруари тази година аутсорсинг фирмата проведе международно проучване сред жените в ИТ сектора. Допитването има за цел да даде израз на позицията им относно предизвикателствата и възможностите за развитие в тази област.

В сферата на технологиите жените все още са недостатъчно представени навсякъде по света. В много от случаите не им е лесно да достигнат до ръководни позиции. Имат да преодолеят много препятствия – полови стереотипи по линия на това, че мъжете са по-добри в STEM дисциплините (наука, технологии, инженерство и математика) или че са по-влиятелни лидери; предполагаемия сблъсък между професионални и лични приоритети на дамите; както и непоследователните политики на компаниите за включване на жените на всички нива. Всичко това спира създаването на толерантна, разнообразна и устойчива ИТ индустрия.

Промяната се случва. Но усилията и мерките трябва да бъдат планирани стратегически и осъществявани последователно, за да има по-бърз и забележителен резултат.

 

Лидерство в прогрес

Според доклада Grant Thornton Women in Business: Beyond Policy to Progress от март 2018 г., броят на жените на високи позиции в Източна Европа е намалял от 38% през 2017 г. до 36% през 2018 г. Регионът продължава да бъде водещ по участие на дамите на висше ръководно ниво – в борда на 87% от корпорациите има поне по една жена през 2018 г. Средното ниво за ЕС е 73%.

Въз основа на доклада консултантите правят заключението, че „компаниите, където има баланс на половете, са по-устойчиви, независимо от бизнес сектора, а по-разнородните екипи вземат по-добри решения и са по-силни в справянето с различни предизвикателства.“

Целенасоченото насърчаване на женското лидерство в технологичната сфера и формирането на модели за подражание и позитивни примери за жените в ИТ компаниите се отплаща със следното:

  • многократно по-високо удовлетворение от работата на дамите в екипа;
  • по-ефективно функциониране и по-голяма продуктивност на организациите;
  • повишена мотивация;
  • намаляване на текучеството;
  • в крайна сметка – подобряване на финансовите резултати.

Създаването на балансирана работна среда с изявени лидери от двата пола е необходимо условие за формирането на устойчив бизнес, който признава таланта, амбицията и високия професионализъм – основен фактор за това фирмата да бъде предпочитан работодател.

 

През март „Тек Експъртс“ беше домакин на кръгла маса с участието на водещи експерти. Те заедно дискутираха резултатите от проведеното през февруари международно проучване „Жените в ИТ сектора през 2019“.

В него са се включили над 2000 дами от 5 държави, като са дали мнението си за ролята на образованието, работодателите, условията в сектора и пътя на нежния пол към лидерски роли в ИТ индустрията. На базата на получените резултати компанията ще издаде обобщен доклад. Той ще бъде фокусиран върху ключовите предизвикателства в тази насока и ще постави основата на инициативи за позитивна промяна.

 

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

За Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.