програмистите в България

Инициатива „ЗАвръщането“ привлича български ИТ специалисти от чужбина

Софтуерни компании стартираха нова инициатива, чиято цел е привличане на българи от чужбина. „ЗАвръщането“ е идея на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Тя е част от цялостната стратегия за справяне с недостига на квалифицирани специалисти, който от години възпрепятства естествения растеж на бранша. От там пък страда и цялата икономика на страната.

Чрез „ЗАвръщането“ браншът планира да популяризира възможностите, които предлага кариерата в областта на информационните технологии. Идеята е, че секторът може да осигури не само много добър стандарт на живот, но и възможности за професионална реализация. И те са реални алтернативи на тези зад граница.

Първи стъпки

Инициативата започва с допитване, което стартира при засилен интерес и протича с нарастваща активност. Само за 10 дни БАСКОМ събра над 2000 мнения на българи в чужбина относно плановете им за връщане в България. Анкетата ще бъде активна до 25-ти септември ето тук: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdm07Ytn3Hk_GhhEB6UVIW1WBRanbkA1nihuSha95LznD9gMQ/viewform). Резултатите ще бъдат обявени след изтичане на крайния срок на анкетата и обработката на резултатите.

Според годишното изследване на БАСКОМ – Барометър на софтуерната индустрия в България, през последния петгодишен период браншът бележи устойчив двуцифрен ръст (14% за 2016 г., прогнозни данни за 2017 г. – 12% ), като оперативните приходи са нараснали повече от два пъти – от 928 млн. лева през 2011 г. до 2 млрд. лева през 2016 г. или с цели 121%. За същия период делът на общите приходи на софтуерната индустрия спрямо БВП почти се е удвоил – от 1.16% през 2011 до 2.22% през 2016 година. За периода 2011 – 2016 г. броят на работните места в софтуерния бранш е нараснал с 67% – от 13 627 позиции през 2011 г. до 22 703 позиции през 2016 година.

Идеи

Освен инициативата, насочена към българите в чужбина, БАСКОМ работи и в други направления за преодоляване недостига на кадри. Това включва квалификация и преквалификация на специалисти в България, както и привличане на чуждестранни граждани за работа в българската софтуерна индустрия. Пример са няколкото софтуерни академии, работата на асоциацията с университетите по редица проекти, включително и международни, за актуализиране на учебните планове и програми за обучение на специалисти, съгласно потребностите на бизнеса и пазара на труда.

Българската асоциация на софтуерните компании е създадена през 2001 година. Тя е колективен представител на повече от 80 софтуерни фирми – пълноправни членове. В нея участват и над 120 асоциирани членове. Такива са висши училища, фондации, фондове за рисков капитал, стартиращи иновативни компании и други.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

За Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.