киберсигурност

Правителството предлага изцяло нова правна рамка за киберсигурност

Правителството одобри проект на закон за киберсигурност, който представлява изцяло нова правна рамка в областта. Чрез нея се създават условия за изграждане на ефективна система за превенция и борба с кибератаките, както и за ограничаване на мащаба, честотата и въздействието на инцидентите в киберпространството. Всичко това стана ясно след тазседмичното заседание на Министерски съвет.

Сигурност

С приемането на закона ще бъде установена цялостна система на координация между институциите в областта на киберсигурността. Ще има и нови правила за докладване на инциденти, които засягат административните органи, операторите на обществени услуги и доставчиците на цифрови услуги на национално равнище и между държавите членки на Европейския съюз.

Проектът урежда също така организацията, управлението и контрола на киберсигурността, определянето на компетентните органи, техните функции и правомощия. Регламентират се дейностите за постигане на високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи като основен стълб на киберсигурността и за подобряване на функционирането на вътрешния пазар.

Очаква се и създаването на Национално единно звено за контакт. Регламентирани са управлението и организацията на националната система за киберсигурност, Националния координатор по киберсигурност, секторните екипи за реакция при инциденти в киберсигурността (ЕРИКС), както и национален ЕРИКС, създаден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Ще бъде разработена Национална стратегия за киберсигурност. Така ще бъде създаден нов орган – Съвет по киберсигурност, като консултативен орган към Министерския съвет. Националният координатор по киберсигурност ще бъде определян от министър-председателя.

Проектозаконът хармонизира националното законодателство с европейското, уточняват от Министерски съвет. Той въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2016/1148. Тя е относно мерките за високо общо ниво на сигурност на мрежите и информационните системи в европейската общност.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

За Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.