Възползвайте се от лесните клавишни комбинации в Gmail

Пълно ръководство за клавишни комбинации в Gmail

Винаги сме доволни, когато изпълняваме някоя задача бързо и лесно. Чрез клавишни комбинации можем да си спестяваме време всеки ден, докато улесняваме операциите, които извършваме. Намират се във всяка програма, приложение и благодарение на тях годишно можете да си спестявате по 18 часа. А както всички знаем, времето е ценно. При редовна употреба определено ще усетите разликата. Вижте как и от кои комбинации можете да се възползвате в Gmail.

А ето и как да изпращаме криптирани писма през Gmail

Активиране на клавишните комбинации от настройки

Първо се уверете дали функцията е включена. За да проверите това, кликнете на зъбното колело в Gmail и изберете Settings. Скролнете надолу и ще видите:

Кликнете на опция ON и запазете промените с бутона Save Changes.

Основни навигационни клавишни комбинации

Вече сте готови да използвате следните комбинации, които доста лесно можете да запомните, защото започват с G. Примерно G+I ви отвежда в Inbox, G+D – към Drafts, a G+S – към съобщенията, отбелязани със звезда.

Тъй като повечето време се прекарва в четене и писане на мейли, можете да бъдете сигурни, че скрола или използването на стрелките са най-бързият начин за придвижване в Inbox. Опитайте да не вдигате ръката си от клавиатурата и изпробвайте (надолу) и K , за придвижване нагоре по списъка.

За да започнете писането на писмо в нов прозорец, натиснете C , а за писмо в  нов таб – използвайте D. Прочели сте писмото и искате да го пратите в кошчетоShift+3 (или с други думи символът „#) ще ви помогне да го направите. Не можете да намерите каквото търсите или искате да преместите писмо? Прозорец с помощно меню ще бъде отворен, след като натиснете V (трябва да сте в писмото).

По-често употребявани комбинации

Комбинации, при които е необходима употребата на Ctrl:

За Windows: Ctrl+бутон, а за MAC: Command (⌘)+бутон

 • За да изпратите написаното – ⌘/Ctrl+Enter
 • Добавяне на получатели в „Як“(явно копие) – ⌘/Ctrl + Shift + c
 • Добавяне на получатели в „Ск“ (скрито копие) – ⌘/Ctrl + Shift + b
 • Избиране на кореспонденция – x
 • Отговор – r
 • Отговор до всички – a
 • Търсене на контакти в чата – ⌘/Ctrl+g
 • Архив – e
 • Съобщение за спам – !
 • За избор на непрочетените мейли –  * + u
 • За избор на всички мейли – * + a
 • За редакция на адреса – ⌘/Ctrl+Shift+f
 • Отваряне на прозореца със задачи – g+k

Подробно описание на комбинациите

При ново съобщение или разговор в чат

 • Предишно съобщение в отворен разговор –p
 • Следващо съобщение в отворен разговор –n
 • Прехвърляне на фокуса върху главния прозорец –Shift + Esc
 • Прехвърляне на фокуса върху последния разговор или писане на ново съобщение –Esc
 • Преминаване към следващия разговор или писане на ново съобщение –Ctrl + .
 • Преминаване към предишния разговор или писане на ново съобщение –Ctrl + ,
 • Изпращане –/Ctrl + Enter
 • Добавяне на получатели в „Як“ –/Ctrl + Shift + c
 • Добавяне на получатели в „Ск“ –/Ctrl + Shift + b
 • Достъп до персонализираното поле „От“-/Ctrl + Shift + f
 • Вмъкване на връзка –/Ctrl + k
 • Към следващата сгрешена дума (само на Mac) – + ;
 • Отваряне на предложенията за изписване –/Ctrl + m

При желание да форматирате текста чрез клавишни комбинации

 • Предишният шрифт –⌘/Ctrl + Shift + 5
 • Следващият шрифт –⌘/Ctrl + Shift + 6
 • Намаляване на размера на текста –⌘/Ctrl + Shift + –
 • Увеличаване на размера на текста –⌘/Ctrl + Shift и +
 • Удебелен –⌘/Ctrl + b
 • Курсив –⌘/Ctrl + i
 • Подчертаване –⌘/Ctrl + u
 • Номериран списък –⌘/Ctrl + Shift + 7
 • Списък с водещи символи –⌘/Ctrl + Shift + 8
 • Цитат –⌘/Ctrl + Shift + 9
 • С по-малък отстъп –⌘/Ctrl + [
 • С по-голям отстъп –⌘/Ctrl + ]
 • Подравняване вляво –⌘/Ctrl + Shift + l
 • Подравняване в средата –⌘/Ctrl + Shift + e
 • Подравняване вдясно –⌘/Ctrl + Shift + r
 • Премахване на форматирането –⌘/Ctrl + \

Действия

Тези комбинации няма да работят, докато не активирате опцията за клавишни комбинации, която споменахме в началото:

 • Преместване на фокуса към лентата с инструменти –,
 • Избиране на кореспонденция –x
 • Превключване на звездата/редуване на суперзвездите –s
 • Архивиране –e
 • Спиране на разговора –m
 • Подаване на сигнал за спам –!
 • Изтриване –#
 • Отговор –r
 • Отговор в нов прозорец –Shift + r
 • Отговор до всички –а
 • Отговор на всички в нов прозорец –Shift + a
 • Препращане –f
 • Препращане в нов прозорец –Shift + f
 • Актуализиране на кореспонденцията –Shift + n
 • Архивиране на кореспонденцията и преминаване към предишната/следващата –] или [
 • Отмяна на последното действие –z
 • Означаване като прочетено –Shift + i
 • Означаване като непрочетено –Shift + u
 • Означаване като непрочетени от избраното съобщение –_
 • Отбялязване като важно – + или =
 • Означаване като маловажно – 
 • Разгъване на цялата кореспонденция –;
 • Свиване на цялата кореспонденция –:
 • Добавяне на кореспонденцията към задачите –Shift + t

Разговори в Hangouts

Тези комбинации няма да работят, докато не включите опцията за клавишни комбинаци

 • Показване на менюто –h + m
 • Показване на архивираните разговори –h + a
 • Показване на заявките за разговор –h + i
 • Преместване на фокуса върху списъка с кореспонденции –h + c
 • Отваряне на телефона –g + p или h + p

Прехвърляне

Тези комбинации няма да работят, докато не включите опцията за клавишни комбинаци

 • Към „Вх. поща” –g + i
 • Към кореспонденциите със звезда –g + s
 • Към „Изпратени съобщения“ –g + t
 • Към „Чернови“ –g + d
 • Към „Цялата поща“ –g + a
 • Към „Контакти“ –g + c
 • Към „Задачи” –g + k
 • Към етикета –g + l

Избор на списък с нишки

Тези комбинации няма да работят, докато не включите опцията за клавишни комбинаци

 • Избиране на всички кореспонденции –* + a
 • Премахване на избора от всички кореспонденции –* + n
 • Избиране на прочетените кореспонденции –* + r
 • Избиране на непрочетените кореспонденции –* + u
 • Избиране на кореспонденциите със звезда –* + s
 • Избиране на кореспонденциите без звезда –* + t

Навигация

Тези комбинации няма да работят, докато не включите опцията за клавишни комбинаци.

 • Назад към списъка с нишки –u
 • Нов разговор –k
 • По-стара кореспонденция –j
 • Отваряне на кореспонденцията –o или Enter
 • Към следващата секция на входящата поща –`
 • Към предишната секция на входящата поща –~

Приложение

Тези комбинации няма да работят, докато не включите опцията за клавишни комбинаци

 • Ново съобщение –c
 • Писане на ново съобщение в нов раздел –d
 • Търсене в пощата –/
 • Търсене в контактите в чата –g
 • Отваряне на менюто „Още действия“ –.
 • Отваряне на менюто „Преместване в“ –v
 • Отваряне на менюто „Означаване с етикет като“ –l
 • Отваряне на помощната информация за клавишни комбинации –?

Опитайте споменатите клавишни комбинации и ще се учудите колко по-удобно се работи с тях. След като ги усъвършенствате, можете да опитате с Shift+? и ще се отвори прозорец с допълнителни полезни опции. Те включват форматиране на текст, архивиране, изтриване и други. Както ще видите, в горен десен ъгъл има опция да се отвори в нов прозорец, за да е удобно, докато изпробвате комбинациите. Обърнете внимание, че клавишните комбинации продължават надолу със скрол. Разделени са в различни секции, за по-ефективно намиране на желаната комбинация.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Никола Константинов

Здравейте, към момента се занимавам с търговия на полимери и съм завършил маркетинг. Интересно ми е да се занимавам с копирайт и фотошоп.