Софтуер

ERP.BG дава възможност на фирмите сами да си създават изкуствени интелекти, обучени за дейността им

ERP

Новият модул AI в платформата ERP.net позволява да се създават един или повече модели, като всеки от тях има своето предназначение.

Read More »