безжичен интернет

Публикуваха списъка с одобрените общини за WiFi4EU

Днес Европейската комисия публикува списъка с одобрените за финансиране общини по инициативата WiFi4EU. От 215 успешно подали кандидатурите си български общини, 113 ще получат ваучери за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места. Три общини са отстранени поради факта, че не са представили поискани допълнителни документи от страна на Комисията в определения срок.

Класирането

България заема 12 място от страните от Европейския съюз по брой на печеливши общини и ще получи финансиране в размер на 1 695 000 евро. Това представлява приблизително 4.04% от общия бюджет на конкурса. Най-голямо финансиране получават Германия, Испания, Франция, Хърватска, Италия и Румъния, при които ще бъдат раздадени максималните брой ваучери, а именно 224. Европейската комисия е подготвила и списък с резервни общини. Те ще получат ваучер в случай на оттегляне на някоя община.

До края на 2018 г. се очаква одобрените общини за WiFi4EU да подпишат споразумение с Комисията за получаване на ваучери. След това избраните общини ще имат 18 месеца да изберат инсталационна компания. Тя ще трябва да изгради избраните точки за достъп на определените от тях места.

Android Messages

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията направи всички възможни постъпки пред Комисията и в частност до комисаря по цифровата икономика и общество г-жа Мария Габриел, за да уведоми за възникналите технически проблеми, с които се сблъскаха много от българските общини. За съжаление, това не доведе до промяна на процентното финансиране за страната ни. Именно тези проблеми забавиха кандидатстването на голям брой от българските общини.

Според данни на Комисията раздаването на ваучерите се е решило още в първите 10 секунди от отварянето на конкурса. Тогава са подадени повече от 4000 кандидатури, а броят на финансираните в този конкурс общини е 2800.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.