автоматични външни дефибрилатори

В столичното метро вече работят четири автоматични външни дефибрилатори

На ключови станции в столичното метро вече работят четири автоматични външни дефибрилатори

Внезапният сърдечен арест може да се случи на всеки, навсякъде и по всяко време и единственият шанс за оцеляване на пострадалия до идване на линейка е случаен свидетел да започне сърдечен масаж и изкуствено дишане и най-късно до три-пет минути да използва автоматичен външен дефибрилатор (АВД).

В началото на пролетта, по инициатива на Столичния общински съвет, в софийското метро бяха поставени 4 автоматични външни дефибрилатори на ключови метростанции. Столичани вече се гордеят с придобивката, тъй като тя нарежда София сред най-добре уредените и модерни европейски градове, в които от години се внедряват и развиват програми за автоматична дефибрилация (ПАД).

Цел на автоматични външни дефибрилатори

Но поставянето на 4 автоматични външни дефибрилатори на обществени места не е самоцел и с него не започва и не завършва работата по създаване и въвеждане на ефективни ПАД на територията на Столична община. Усилията на институции, организации, обществени личности и специалисти се мобилизират през последните няколко години, благодарение на което още преди началото на 2022 година, в София вече имаше няколко автоматични външни дефибрилатори с публичен достъп и няколко стотици в административни и офис сгради на частни компании.

По различни проекти няколко хиляди души вече бяха преминали обучение с международно признат сертификат, сред тях и служители в общински структури и предприятия. Реализирани бяха няколко мащабни популяризационни кампании за 16 октомври – Световния ден на рестартиране на сърцето.

Междувременно, през пролетта се състоя конференция с участие на представители на столични общински структури, ЦСМП, БЧК, Столична дирекция ПБЗН, СДВР, Районен център 112, авторитетни медицински специалисти и журналисти, които се обединиха около идеята и необходимостта от въвеждане на ПАД в гр. София.

Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация

Създадена беше Пътна карта за внедряване на програма за ранна дефибрилация на територията на Столична община, която предлага интегриране на конкретни стъпки за действие към отделни направления във Визия за София: Дългосрочна стратегия за развитие на София и крайградските територии до 2050 г. Още над 60 служители на Столична община и районните администрации преминаха обучение и бяха привлечени към каузата за популяризация в общността на значението на ПАД за спасяване на живота на пострадали от сърдечен арест.

Популяризацията сред гражданите е от ключово значение за успеха на ПАД и за да бъде привлечено и фокусирано вниманието на обществото върху проблема, беше създаден атрактивен видеоклип, който ще бъде предоставен за излъчване във всички информационни канали на Общината и нейните структури, служби и предприятия.

Всичко това се случи по един от проектите на фондация „Първите три минути“ с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2021. А още много дейности по различни проекти и инициативи в тази посока предстоят, за да се развива София като благоустроен, привлекателен и безопасен европейски град от „ново поколение“.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.