Умните роботи може да получат правен статус
Умните роботи може да получат правен статус

ЕП ще решава да имат ли роботите граждански права и задължения

Ще имат ли роботите граждански права? Как ще се конкурираме с тях за работни места?

Това са част от въпросите свързани с , които се разглеждат в проект за Доклад на Комисията по правни въпроси към Европейския парламент. Докладът съдържа препоръки към Комисията по гражданскоправните правила на роботиката за това как в бъдеще хората ще си взаимодействат с изкуствения интелект и автономните роботи.

Разгледана е възможността да се даде правен статус на роботите като „електронни личности“. Според документа това е продиктувано от предстояща „нова индустриална“ революция на роботите, която ще засегне обществото на всички нива.

В следващите десетилетия е възможно изкуственият интелект да надмине умствения капацитет на човека. Ако не сме подготвени за този момент, може да се окаже, че контролът над роботите и съдбата на човечеството ще бъдат изправени пред сериозно предизвикателство.

Колкото и да се развива роботиката и нейните творения да отменят хората в множество дейности, винаги трябва да се мисли за чисто физическата безопасност на човека. За тази цел, в доклада се посочва, че всички роботи, ботове, андроиди и други машини, трябва да имат превключвател, чрез който да се спира захранването им. Това се налага, за да се избегне всякаква опасност от физическа или психологическа вреда от действия на умните машини, причинена от повреда в системата или хакерска намеса.

Новата ера на роботите вероятно ще има „безкраен просперитет“, пише още в доклада. Това повдига важни въпроси, свързани с бъдещата заетост на хората. Да, роботите ще отнемат от работните места.

По този повод се дава препоръка страните членки на ЕС да въведат универсално ниво на доходите за своите граждани. Тези средства трябва да бъдат осигурени от съответната държава.

Дизайнерите на роботи ще бъдат задължени да предоставят достъп до изходния код на своите умни машини с цел да се разследват евентуални аварии и щети, нанесени от тях. Те ще могат да реализират нови проекти по роботика едва след като получат разрешение от комисия по изследователска етика. Производителите и собствениците на роботи пък ще трябва да имат застраховка, покриваща евентуални вреди, причинени от техните машини.

Авторите на доклада призовават за формирането на Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект. Нейна задача ще бъде да предоставя техническа, етична и регулаторна експертиза за правия статус на роботите. Ако депутатите от Европейския парламент гласуват в подкрепа на предложените закони, то те няма да влязат веднага в сила. Преди това ще бъдат разисквани допълнително от правителствата на всички държави членки в ЕС.

Трите закона на роботиката

Изглежда, вече живеем в научната фантастика. Затова нека си припомним законите на роботиката на писателя Айзък Азимов, които са в основата на споменатия европейски доклад. Те са свързани с това как трябва да действат роботите, в случай че станат самостоятелни същества:

  1. Роботът не може да навреди на човек или със своето бездействие да допусне причиняване на вреда на човека.
  2. Роботът е длъжен да се подчинява на човека, ако това не е в противоречие с Първия закон.
  3. Роботът е длъжен да се грижи за безопасността си, ако това не е в противоречие с Първия и Втория закон.
Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Станимира Колева

Автор и редактор на свободна практика с разностранни интереси, които, изненадващо, често се пресичат. Филолог по образование, творец по призвание, създател на онлайн медията "Царевец вести" /царевец.com/.