Пета сила в природата

Откриха ли учените намек, че съществува пета сила в природата

Нова частица е носител на петата сила в природата

Миналата година екип от унгарски физици забелязал аномалия в радиоактивния разпад. Учените установили излъчване на любопитна нова частица със свойства, каквито няма никоя друга частица. Според американски физици-теоретици, проучили твърдението, новооткритата частица не нарушава предишните експерименти. Нещо повече: тя може би е носител на тайнствената пета сила в природата!

Не за пръв път се предполага наличието на пета сила (другите четири са: гравитацията, електромагнетизмът, мощната и слабата ядрена енергия). Деветдесет и шест процента от материята и енергията, от които е съставена Вселената, представляват нещо различно от обикновената материя, а петата сила понякога се използва за обясняване на загадъчните компоненти “тъмна материя” и “тъмна енергия”, както и на ограниченията на Стандартния модел на физиката на елементарните частици: такива като аномалния магнитен диполен момент.

Може би надникваме в съвършено нова физика

Целта на  унгарския екип е била откриването на „тъмни фотони“. Това са електромагнитни бозони, които взаимодействат с тъмната материя. Учените изстрелвали протони в атомите на литий-7, за да създадат нестабилния берилий-8, разпадащ се на двойки позитрони (анти-електрони) и  електрони. Стандартният модел гласи, че броят на наблюдаваните двойки би трябвало да се намали при увеличаване ъгъла между двете частици. Но екипът съобщава за неочакван бум на частици при около 140 градуса, преди броят им да продължи да намалява. Този бум свидетелства за наличието на междинен етап: друга частица, с маса около 17 MeV, еквивалентна на масата на 32 електрона и без  електрически заряд. Учените смятат, че вероятността  това да е щастлива случайност, е по-малка от 1: 200 млрд.

Докато присъствието на тази частица е неочаквано и необяснимо, многобройни екипи от учени се заемат да потвърдят това откритие. Достоверността му ще се проверява през следващата една година, чрез експеримента „Дарклайт“ в лабораторията „Джеферсън“. В Европейския център за ядрени изследвания също ще търсят  тази предполагаема частица, но с помощта на Големия адронен колайдер.

Нужен е известен скептицизъм до потвърждаване на резултатите, но може би вече надникваме в съвършено нова физика.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Атанас Георгиев

Обичам да следя новостите в областта на биологията, Космоса и технологиите. Това ми дава възможност да ги споделя с Вас, читателите на Technology.bg