Еразъм+

Програмата за обмен на студенти Еразъм+ става и виртуална

Еразъм+, една от най-емблематичните и най-успешните образователни програми на Европейския съюз, добавя онлайн версия към своите дейности. Така екипът й предлага повече мобилност, за да свърже повече студенти и млади хора от европейските страни.

Европейската комисия вече официално стартира проекта „Еразъм+ Виртуален обмен“. Той има за цел да насърчи междукултурния диалог и подобряване на уменията на най-малко 25 000 млади хора чрез инструменти за цифрово обучение през следващите две години. Проектът обхваща 33-те страни участнички в програмата и т.нар южен Средиземноморски регион, обхващащ Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис.

Онлайн версията ще допълни традиционната програма за физическа мобилност и в бъдеще може да бъде разширена и до други региони на света.

Цели на Еразъм+

Евркомисарят по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наварацик, заяви: „Това е една изключително успешна програма. Но, за жалост, все още не е достъпна за всички. Чрез нашата „виртуална борса“ ще улесним контактите между хората и ще достигнем младежи от различен социален произход. Тази онлайн услуга ще свързва повече млади хора от ЕС с техните връстници от други страни. Буквално ще изгради мостове и ще помогне за развиването на умения като критично мислене, медийна грамотност, чужди езици и работа в екип“.

Еразъм+

Виртуалният обмен ще свърже млади хора, студенти и академици от европейските страни и южните съседи на Стария Континент чрез модерни дискусии, транснационални групи за проекти, открити онлайн курсове и иновативни обучения. Така например младите хора от различни държави ще могат да се свързват веднъж седмично, за да обсъдят теми като икономическото развитие или промените в климата, улеснени от модератор, и на базата на предварително раздадени подготвителни материали.

Всички дейности ще се извършват като част от програмите за висше образование или организирани младежки проекти. По време на подготвителната си фаза виртуалната борса ще повиши колаборацията между университетите и младежките организации. Вече са създадени 50 партньорства и 40 души бяха обучени като посредници за дебати.

Визия

Контактите и обменът на опит с връстници от чужбина са чудесна възможност за придобиване на нови знания и умения. Те са важна част и от повишаването на толерантността и взаимното приемане. Виртуалната борса насърчава междукултурния диалог в съответствие с Парижката декларация, приета от министрите на образованието на ЕС през 2015 г. Документът има за цел да популяризира общите ценности на свободата, толерантността и недискриминацията чрез образование.

По време на пилотната фаза, с бюджет от 2 млн. евро до декември виртуалната борса ще обхване най-малко 8000 младежи. Ако има успех, тя ще бъде подновена до края на 2019 г., за да достигне още 17 000 души.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.