спад на населението

Необратим спад на населението прогнозират изследователи

Обезлюдява ли планетата ни? Ще продължава ли тенденцията за спад на населението?

Напълно нов поглед към бъдещето на хората дават журналистът Джон Ибитсън и политологът Даръл Брикър. В своята книга „Безлюдна планета“ (Empty planet), която излезе от печат преди няколко дни, те аргументират тезата си, че човечеството скоро ще започне да намалява своята популация и това ще бъде необратим процес. Заключенията им са в разрез с широкоразпространената информация, че населението на света расте с бързи темпове, което ще доведе до изчерпването на природните ресурси.

Двамата автори се основават на демографски изводи, направени от уважавани изследователи. За да проверят новите данни, те правят теренни проучвания в 26 държави от различни точки на света, разговаряйки с местните хора. На въпроса им към жените колко деца искат да имат, навсякъде отговорът е около две. Установяват, че дори в страните от Южна Азия и Южна Африка с традиционно висока раждаемост, преобладава нагласата на семействата да имат по-малко деца.

Причини и влияния

Като основна причина за това се посочва нарастващата степен на образование на жените. Урбанизацията и отслабването на влиянието на религията сред различните културни общества също допринасят за тази тенденция, която вече е в ход в развитите страни, следвани с голяма бързина от тези в процес на развитие. В подкрепа на това в интервю за wired.com Ибитсън и Брикър дават пример с Филипините. Там коефициентът на раждаемост от 2003 г. до 2018 г. спада от 3,7% на 2,7%.

Прогнозният модел на ООН за изчисляване на населението включва коефициент на раждаемост, миграция и смъртност. Според него към 2100 г. населението на света ще бъде около 11 млрд. души. Ако се добави обаче нова променлива към този модел, ще се получи по-обективна представа за човешката популация, казват Ибитсън и Брикър. Те вземат под внимание коефициента „ниво на подобрение на образованието на жените“, предложен от известния австрийски демограф проф. Волфганг Луц. С него прогнозата за броя на населението към 2100 г. добива различен вид – между 8 и 9 млрд. души.

За разлика от случаите на спад на населението в исторически план, причинен от природни катаклизми, съвременната тенденция е резултат от умишлено взето решение от страна на хората да имат по-малко деца. Последиците от това решение ще нанесат социални, политически и икономически промени, но имат и положителни страни, смятат авторите на Empty planet. Като такива се изтъкват доброто материално положение в следствие на по-високи работни заплати за по-малко на брой хора, развитие на иновациите, подобряване на околната среда.

Драстичното намаляване на раждаемостта през последните години е отчетено в специално изследване на глобалната обремененост от заболявания, публикувано през октомври 2018 г. в медицинското издание Lancet. В него са анализирани данните за населението и раждаемостта по възраст и пол в 195 страни за периода от 1950 до 2017 г. и резултатите изненадват учените.

Оказва се, че коефициентът на раждаемост в световен мащаб е намалял наполовина, като през 1950 г. жените са имали средно по 4,7 деца, а през 2017 г. – по 2,4 деца. Зад тези усреднени числа се крият големи различия между нациите. Например в Нигер жените имат средно 7,1 деца, а в Кипър едва по 1 дете. 33 са страните със спад на населението от 2010 г. насам (основно в Европа). Сред тях е и България, където жените раждат средно 1,5 деца. Не по-различно е положението в съседните ни страни – в Сърбия жените имат средно по 1,4 деца, в Македония – 1,5 деца,а в Румъния – 1,6 деца.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Станимира Колева

Автор и редактор на свободна практика с разностранни интереси, които, изненадващо, често се пресичат. Филолог по образование, творец по призвание, създател на онлайн медията "Царевец вести" /царевец.com/.