марс-сателит

На древен Марс все пак е имало реки

Геолози откриха поредно доказателство, че на Марс е имало вода. Но оспориха някои съвременни схващания

Преди 3,5 млрд. години на Марс са текли реки. Това показват последни проучвания на сателитни снимки от планетата, описани в доклад на Американското геоложко общество. Откритието е поредно доказателство, че някога на червената планета водата не е била толкова рядко срещана и е можело да съществува и под течна форма на повърхността.

Досегашните разкрития потвърждаваха със сигурност единствено наличието й под формата на лед под повърхността. Наблюдаваните „марсиански канали“ по планетата пък само дадоха повод за различни конспирации.

Какво показват снимките?

Сателитни снимки от долината „Еолис Дорса“ на Марс кара геолозите да твърдят убедено, че там е имало реки, а може би и по-големи водни басейни. Учените дори наблюдават доказателства за спадания и покачвания в нивото на водата.

Разпознават се благодарение на феномена „инверсия на релефа“. При него дълбочинни топографски форми, каквито са речните корита, са запълнени от устойчив материал (например магмени или седиментни скали). Впоследствие при ерозионните процеси запълнените части остават почти незасегнати. За сметка на това околните слоеве постепенно биват подкопавани. Така запълнената част изпъква и образува нещо като 3D модел – отливка на древните реки. В момента бившите марсиански речни корита представляват хребети.

марс

А езера и морета?

Екипът от Училището по геоложки науки към Университета на Тексас в Остин са използвали снимки с висока резолюция, направени от сателитите в орбита около Марс. По думите им, те показват изменения по повърхността, които биха могли да са причинени от водни басейни – езера и морета, както и изместването на крайбрежието им.  Според тях могат да се намерят следи и за промени в равнището на водата от порядъка на 50 м., вероятно засягало цялата водна повърхност (или своеобразен световен океан) на древен Марс.

„Смятаме, че изследваната от нас област на долината „Еолис Дорса“ е била крайбрежие на воден басейн. Наблюдавайки седиментните слоеве обаче искаме де докажем, че повърхността на Марс се е променяла през хилядолетията. Това е важно да се знае, за да не се правят прибързани заключения, че това, което виждаме днес, е било същото и в миналото“, пише в доклада на геолозите.

Забележката реферира към теорията, че водата на Марс е изчезнала заради някаква мистериозна катастрофа. Според геолозите обаче това е бил дълъг процес, подобен на промените в нивата на Световния океан и на Земята, с които могат да бъдат наблюдавани сходства. Отбелязано е още, че предполагаемите днешни речни корита може просто да са наноси и не е задължително в миналото в тях да е текла вода.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

За Филипа Радионова