БАН и пет университета изграждат Национален център по мехатроника и чисти технологии

В края на месец май в Българската академия на науките беше обявено стартирането на проекта за Национален център по мехатроника и чисти технологии.

Шанс за подем на научно базираните иновации в България

Проектът BG05M2OP001-1.001-0008-С01 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ стартира на 28.02.2018 г. Той е на стойност 69 184 529.81 лв. От тях  58 806 850.34 лв. са европейско и  10 377 679.47 лв.  идват от национално съфинансиране. Периодът за изпълнение на проекта е 70 месеца.

В проекта участват 17 научни организации. Сред тях са 5 висши училища и 12 института на Българската академия на науките. Водеща организация е Институтът по обща и неорганична химия, а неговият директор – проф. Пламен Стефанов – е главен координатор.

Основната цел на проекта е изграждане на модерен национален център, който ще осигури качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се области. Това са механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси и редуциране на парникови емисии. Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България.

Очакваните резултати са създаване на нов тип Национален център за върхови постижения по мехатроника и чисти технологии, водещ за страната и региона, с международна видимост и научна значимост; намиране на иновативни технологични решения в подкрепа на българската индустрия; подготовка на висококвалифицирани специалисти; откриване на нови работни места и стимулиране на млади и водещи учени да работят в България.

Следете Technology.bg за още актуални новини и събития от любопитния свят на модерните технологии!

 

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.