TalkToBooks

TalkToBooks – новата търсачка на Google

Google обяви миналата седмица новата си търсачка TalkToBooks, която е резултат от новите проучвания в областта на изкуствения интелект. Търсачката е част от Semantic Experiences – уебсайт, показващ два примера за това как новите възможности могат да управляват приложения, които преди това не бяха възможни. TalkToBooks е нов начин за изследване на книгите, като се започне от изречението, а не от автора или от темата. Semantris е игра за асоцииране на думи, която се задвижва от машинно обучение. Когато въвеждате дума или фраза, играта класира всички думи на екрана, като ги оценява въз основа на това колко добре отговарят на това, което сте въвели. Сходство, противоположности и съседни концепции са основната част от играта.

 

Разбирането на естествения език се е развило значително през последните няколко години. Oтчасти благодарение на разработването на векторни думи, които дават възможност на алгоритмите да разучат взаимоотношенията между думите въз основа на примери от действителното използване на езика. Тези векторни модели свързват семантично сходни фрази в близки позиции на база идейни и езикови прилики. Миналата година бяха използвани йерархични векторни модели на езика, за да се направят подобрения в Smart Reply for Gmail.

Чрез TalkToBooks Google предоставя съвсем нов начин за изучаване на книгите. При задаване на въпрос, инструментът намира откъси от книги, които отговарят на търсенето, независимо от съвпадението на ключови думи. В известен смисъл говорите с книгите, получавате отговори, които могат да ви помогнат да определите дали искате да ги прочетете, или не.

Как работи търсачката TalkToBooks?

Моделите, които управляват това преживяване, са обучени от милиони разговори, учейки се да определят как би изглеждал един добър отговор. При задаване на въпрос, търсачката търси в над 100 000 книги, за да открие онези, които отговарят на него, базирайки се на семантичния смисъл на изречението. Няма предварително дефинирани правила, ограничаващи връзката между това, което сте написали, и резултатите, които получавате.

Тази способност е наистина уникална. Тя може да ви помогне да намерите интересни книги, които може да не се появят при търсенето на ключова дума. Но все още има какво да се подобри. Например този експеримент работи на ниво изречения (а не на ниво параграф, както в Smart Reply for Gmail). Така че „добро“ съвпадение на изречение все още може да бъде извадено от контекста. Може да намерите книги и пасажи, които не сте очаквали, или причината, поради която конкретен пасаж е подчертан, може да не е очевидна. Може да забележите също така, че това, че авторът е добре познат, не изкарва книгата на първите места. Този експеримент разглежда само колко добре съвпадат отделните изречения. Едно от предимствата на това е, че инструментът може да помогне на хората да открият неочаквани автори и заглавия, както и леки или безинтересни книги по свеж и иновативен начин.

Да свикнете да работите с TalkToBooks, може да отнеме известно време. Въпреки че има поле за търсене, целите и основната му технология са фундаментално различни от тези на традиционната търсачка. Това е просто демонстрация на изследване, което позволява на изкуствения интелект да намери изречения, които изглеждат като вероятни отговори на вашия въпрос, а не фино полиран инструмент, който ще вземе предвид широк спектър от стандартни сигнали за качество. 

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.