Всичко за ѝ

Пълно ръководство за въвеждане на символа „ѝ“

Бихме желали да благодарим на Васил Иванов, Стоян Стоянов, Мая Пенчева, Татяна Духлинска, Искра Харле, Румен Цонев, както и на всички останали, включили се с помощни материали и информация. Без вас този материал нямаше да бъде толкова подробен!

Тъй като статията ни Почти никой не знае как се пише ѝ с клавиатурата“ срещна огромен читателски интерес, решихме да публикуваме подробно ръководство за въвеждане на символа ѝ на различни устройства, операционни системи и клавиатурни подредби. Приятно четене!

И с ударение е знак от кирилицата, който не е вписан в нито една азбука. Той не е самостоятелна буква, а представлява просто буквата и с („тежко“) ударение върху нея. Освен знак, ѝ представлява и местоимение в българския език.

Ѝ като местоимение в българския език

Ѝ може да бъде:

  • кратка форма на притежателното местоимение в женски род единствено число (неин);
  • лично местоимение за 3 л. ед.ч. в дат. падеж (приблизително: на нея, остаряло: ней).

Пример: Устните ѝ бяха нови или Сложиха ѝ много ботокс.

И с ударение

В нашия, както и в други езици, когато е част от дума, ѝ може да означава буква и с ударение.

Преди да обясним как се пише ѝ, трябва да споменем, че има различни клавиатурни подредби, при които символът стои на различни места. Това са обикновена българска (Bulgarian), традиционна фонетична (Phonetic Traditional), фонетична (phonetic) и машинописна (Typewriter).

българските клавиатури
Българските клавиатури

 

Windows устройства

 

Българска подредба (Bulgarian)

Вижда се, при обикновената българска клавиатура ѝ стои между ю и левия Shift. Тук не са ни нужни допълнителни клавишни комбинации, за да изпишем този символ. Вижда се обаче, че при буква ь стои и ѝ, но в по-различен цвят. Това означава, че можем да получим символа ѝ и чрез клавишна комбинация от shift+ь.

 

Българска фонетична клавиатура
Фонетична подредба

При фонетичната подредба ѝ стои на същото място. Този път обаче вдясно от него е буквата з, а не ю. Отново няма нужда да използваме допълнителни клавиши, за да изпишем символа.

 

Българска фонетична традиционна клавитура
Традиционна фонетична подредба

При традиционната фонетична подредба положението е малко по-особено. Виждаме, че символът ѝ се намира на мястото на буква ь, но е в по-различен цвят. Това означава, че за да го въведем, трябва да използваме клавишна комбинация shift + ь.

За да получим голямо Ѝ, Caps Lock трябва да бъде включен.

Внимание! Ако не използваме традиционна фонетична, а само фонетична подредба, то при комбинация shift+ь ще получим Ж.

Българска машинописна клавиатура (БДС)
Класическа машинописна подредба (БДС)

При класическата машинописна подредба символ ѝ няма.

Ако въпреки това държите да използвате класическа машинописна подредба (БДС) или пък не искате да помните клавишни комбинации и имате инсталиран Microsoft Word, то можете да се възползвате от неговата вградена функция за автокорекция. Може да намерите автокорекцията, като последвате менютата File -> Options -> Proofing -> AutoCorrect Options.

За целта трябва да добавите правило, в което да упоменете, че искате определена поредица от символи (примерно ‘йй’) да се заменя с нашия желан символ ѝ. В случай че не намирате ѝ, можете да го добавите, като използвате неговия уникод ‘045D‘.

ANDROID устройства

Клавиатура Андроид
Българска клавиатура на Андроид

Ако искаме да сме грамотни и да изписваме символа ѝ и в Android, то това действие леко ще ни забави. Можем да използваме времето пък да си починем! Шегувам се! При тази клавиатура трябва да натиснем и задържим буквата и. Тогава се появяват цифрата 8 и символът ѝ. Плъзгаме пръста до него и воала!

Apple устройства

Българска клавиатура MAC
Българска клавиатура при MAC

При всички български клавиатурни подредби символът ѝ се въвежда по един и същи начин. За да изпишем ѝ на Mac, задържаме клавиша на буквата И. Ще ни излязат различни варианти (ударения, умлаути), измежду които и търсеният от нас символ.

 

Българска клавиатура iPhone
Българската клавиатура при iPhone

 

При iPhone, както при MAC и Android, задържаме клавиша и. Когато се покаже Ѝ, плъзваме пръст до него.

Linux устройства

Българска клавиатура в Linux
Българска клавиатура в Linux

Когато работим под Linux, без значение коя от българските клавиатури използваме, символът ѝ се намира на едно и също място. Натиснете клавиша с наклонената надясно черта и двете вертикални чертички. В някои клавиатури вместо две вертикални чертички има цяла вертикална черта.

Драги читатели, пожелаваме на всеки от вас да употребява символа ѝ разумно и умерено.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Атанас Георгиев

Обичам да следя новостите в областта на биологията, Космоса и технологиите. Това ми дава възможност да ги споделя с Вас, читателите на Technology.bg