УчИ-БАН

УчИ-БАН учреди награда за откриване и развитие таланта на млади българи

За първи път Ученическият институт на Българската академия на науките УчИ-БАН връчи награда за специален принос при откриване и развитие таланта на млади българи. С грамота в областта на физиката и нейните приложения беше отличен Никола Каравасилев, който е ръководител на ученически проекти по физика и астрономия.

Неговите ученици правят силно впечатление на академичното жури по време на участието им в научните сесии на УчИ-БАН, отбеляза акад. Петър Кендеров, който е създател на проекта. Награждаването се проведе в БАН, по време на представянето на новата книга „Лазерът“ от акад. Никола Съботинов.

Никола Каравасилев е докторант към катедра Астрономия на СУ „Св. Климент Охридски“ и учител в Дарби колидж, София. Той вдъхновява и работи за популяризиране на физиката и нейните приложения сред младите хора, подготвя ученици за участие в националните олимпиади по физика и астрономия и ръководи националния отбор, представящ страната ни на Международната олимпиада по астрономия и астрофизика.

Кауза

Ученическият институт на БАН дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които имат склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. Той очаква и приема за оценяване и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Всеки участник в научните сесии на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като „проект“ – доклад за проведено изследване.

Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да бъдат с теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина. Те имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.

Сред успехите на възпитаници от Ученическия институт по математика и информатика и участници в УчИ-БАН са престижни награди на европейски конкурси, както и висока национална оценка с наградата „Джон Атанасов“, връчвана от президента на Република България.

УчИ-БАН разпространява върху всички други науки опита на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ). Toй беше основан през 2000 година, обявена от ЮНЕСКО за „Година на математиката“.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.