Tag Archives: Acronis

Acronis установява нов стандарт в киберсигурността и защита на данните с пускането на пазара на Acronis Cyber Protect 16

Acronis Cyber Protect 16

Acronis Cyber Protect 16 предоставя интеграция на бекъп, възстановяване след бедствия, киберсигурност през една ефективна платформа.

Read More »

Acronis отново потвърждава своя ангажимента за подкрепа на местни общности и инициативи в България

местни общности и инициативи

Acronis подкрепя местни общности и инициативи чрез програми за корпоративна социална отговорност и предоставяне на възможности за доброволчество.

Read More »

Новият Acronis CyberApp Standard ускорява успеха на партньорите и растежа на екосистемата

Acronis CyberApp Standard

С Acronis CyberApp Standard, технологичните вендори имат нови възможности за маркетинг и продажби чрез връзка с над 100 дистрибутора и 50 000 партньора.

Read More »

Acronis представя Advanced Automation за опростяване на бизнес-дейностите на малките MSP с цел подобрена продуктивност

Advanced Automation

Advanced Automation осигурява единна платформа за управление на потребителските данни, сервизни случаи (тикети), проекти, тарифиране.

Read More »

Докладът на Acronis за киберзаплахите за полугодието разкрива 464% нарастване на атаките по електронна поща

доклад на Acronis за киберзаплахите

Най-новият доклад на Acronis за киберзаплахите: „От иновации към риск: управление на въздействията от кибератаките, базирани на AI”.

Read More »