Община Велико Търново Acronis

Община Велико Търново внедри защита от Acronis

Община Велико Търново въведе системата за киберзащита Acronis Cyber Protect Cloud, за да може по-лесно и ефективно да спазва изискванията на GDPR и тези за защита на личните данни на гражданите и служителите си. Платформата замени досегашните собственоръчно написани скриптове за бекъп и остарялата антивирусна програма в Общината.

Предизвикателството

„Нуждаехме се от автоматизирано решение за бекъп и възстановяване, което да не изисква големи капиталови разходи“, казва д-р Павел Христов, началник отдел „ИТ“ в Община Велико Търново. „Освен това искахме киберсигурност от по-високо ниво, за да защитим данните на нашите граждани и го получихме – с Acronis Active Protection.“

Като държавно ведомство, Община Велико Търново стопанисва голямо количество чувствителни данни – и за гражданите, и за персонала. Това я поставя под контрола на режими за регулаторно съответствие като GDPR — насочени към защита на чувствителните лични данни – и съответно на риск от глоби и други санкции, ако не успее да защити тези данни от кражба, подправяне или загуба.

Подобно на Община Велико Търново, всички общини са подложени на двоен натиск. От една страна трябва да се предпазват от кибератаки като рансъмуер, които се стремят да изкопчат пари на база задълженията за защита на поверителността, а от друга страна трябва да запазят доверието на своите граждани.

До този момент, Община Велико Търново работеше с онаследен антивирусен продукт, базиран на сигнатури, заедно с ръчно извършване на бекъп и трябваше да намери начин да защитава данните си допълнително, което на свой ред изискваше по-стабилно решение за киберзащита. Очакванията бяха решението да прави автоматизиран бекъп на база на зададени графици, да има решение за възстановяване без агент и да гарантира киберсигурност. Съответната технология трябваше да обхване изградената ИТ среда, базирана на Microsoft Hyper-V, с 3 физически сървъра и 19 виртуални машини.

Решението

Община Велико Търново си партнира с доставчика на услуги за управляема сигурност Diamatix за внедряването на Acronis Cyber Protect Cloud с усъвършенстван бекъп и активна защита. Внедряването отне на Diamatix само три дни, през които беше проведена и демонстрационна сесия за ИТ персонала на общината.

Същият агент на Acronis, който управлява бекъпа и възстановяването, използва изкуствен интелект, за да наблюдава в реално време работата с данни в машината. Той непрекъснато сканира активността при въвеждане и извеждане на данни, за да идентифицира необичайни или подозрителни дейности, типични за рансъмуер и други злонамерени атаки от типа на масирано криптиране на файлове. Например, ако даден процес се опита да шифрира данни или да инжектира злонамерен код, Acronis Active Protection незабавно спира този процес и уведомява администратора, че е идентифицирал подозрителна дейност. След това администраторът избира да блокира дейността, като я добави към списъка за отказ, или да активира, като я добави към списъка с разрешени дейности. Ако някои файлове са били променени или криптирани преди атаката да бъде открита и прекратена, Acronis Cyber Protect Cloud автоматично ги възстановява, като по този начин отменя всички неблагоприятни ефекти от атаката.

Градът вече разполага с автоматизирано решение за бекъп, базирано на графици за възстановяване и киберсигурност, което поддържа 19 виртуални машини и три физически сървъра. Месечните и седмичните архиви с обем над 1,30 TB се съхраняват безпроблемно и автоматично в дейта център. Diamatix предоставя услуги за поддръжка и наблюдение и контролира архивирането и възстановяването до и от дейта център във Франкфурт, Германия.

Ползи за Община Велико Търново

Внедряването на Acronis Cyber Protect Cloud с усъвършенстван бекъп и активна защита драстично увеличи ИТ ефективността и регулаторното съответствие на общината. Преди внедряването, ИТ отделът на общината изпълняваше ръчно скриптове за бекъп, но сега може да разчита на напълно автоматизиран режим на бекъп. В момента екипът защитава всички чувствителни данни на гражданите и повишава регулаторното си съответствие чрез добавяне на киберсигурност и резервни копия извън физическата локация (в облака).

Други предимства включват ценово ефективна поддръжка, генериране на отчети, наблюдение и други професионални услуги от Diamatix. „Бъдещите ни планове включват внедряване на разширена защита на крайните точки за всички работни станции, използвайки продукти на Acronis с помощта на Diamatix“, каза д-р Христов.

Основни предимства:

  • Оптимизиран бюджет чрез преобразуване на амортизационните капиталови разходи с фиксирани месечни оперативни разходи
  • Постигната ефективност чрез единна, интегрирана конзола и архивиране без агенти
  • Защитени чувствителни данни на гражданите на общината

За Община Велико Търново

Община Велико Търново е отворена институция към повишаване качеството на услугите, които предоставя на гражданите и бизнеса. През изминалите години общината е стартирала различни инициативи в тази насока, сред които: създаване на единен електронен портал; модул за електронни услуги; модул за проверка и заплащане на местни данъци и такси; модул за SMS паркиране; модул за обществен мониторинг; модул за обществено обсъждане; модул Гражданите – Велико Търново; Интернет услуга за обаждания и изпращане на съобщения; участие в Среда за електронен обмен на съобщения и Система за сигурно електронно връчване; електронен регистър за управление на етажната собственост; предоставяне на електронни административни услуги; център за административно обслужване в административната сграда на Общинска администрация Велико Търново, както и два изнесени центъра за административно обслужване на територията на град Велико Търново. В този контекст, Община Велико Търново разглежда успешния проект като естествено продължение на всички тези инициативи.

Развитието на е-Община е ключов приоритет и е част от предприетите инициативи на Община Велико Търново за прозрачност в общинското управление, един непрекъснат процес на развитие, унифициране, подобряване и усъвършенстване на технологичната и организационна основа, в който активно участие има гражданското общество.

За Diamatix

Diamatix е компания, изцяло фокусирана върху проектирането и доставката на технологии и проекти в областта на телекомуникациите, мрежи за данни, киберсигурност и управление на услуги. Компанията концентрира своите усилия в осигуряването на мрежова и информационна устойчивост както за публичния, така и за частния сектор, базирайки се на разбирането на концепцията за „Хора, Процеси и Технологии“. Благодарение на високата професионална експертиза, Диаматикс ООД предоставя браншови решения, които повишават нивото на киберсигурност на своите клиенти, защитавайки мрежата и информационните им системи. Сертифицирани от LLOYD’S REGISTER ISO БДС EN 9001:2015 и ISO БДС EN 27001:2017, с отговарящ на същите стандарти собствен дата център, е критерии, който гарантира сигурността, доставката и качеството на услугата, предоставяна от Диаматикс.

Основана през 2011г. в Република България и към настоящия момент е златен партньор на Acronis с изградени собствени: DC (data center) и SOC (Security operation center), което добавя допълнителна висока стойност на професионалната експертиза и качествотото на предоставяната управляема услуга за киберсигурност от компания Diamatix.

За Acronis

Acronis обединява защита на данните и киберсигурност, за да осигури интегрирана и автоматизирана киберзащита, гарантираща справянето с предизвикателството на модерния дигитален свят SAPAS – безопасност, достъпност, поверителност, автентичност и сигурност. Предлагайки гъвкави модели на внедряване, които отговарят на изискванията на доставчиците на услуги и ИТ професионалистите, Acronis осигурява върхова киберзащита за данните, приложенията и системите посредством иновативни антивирусни решения, бекъп, аварийно възстановяване и защита на крайните устройства от ново поколение, всички стъпващи на изкуствен интелект. С усъвършенстваната технология за предпазване от злонамерен софтуер, базирана на най-модерния машинен разум, и технологии за удостоверяване на данни, базирани на блокчейн, Acronis предпазва всяка среда – от облака до хибридните системи и до инсталационните решения – на ниска и предвидима цена.

Основана в Сингапур през 2003 г. и регистрирана в Швейцария през 2008 г., Acronis вече има повече от 2000 служители и офиси в 34 локации в 19 страни по света. Решението Acronis Cyber Protect е достъпно на 26 езика в над 150 страни и се използва от над 2000 доставчици на услуги за защитата на повече от 750 000 бизнеса.

 

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.