КиберКЛУБ

Нов КиберКЛУБ се открива във Висшето военноморско училище във Варна

Варненското Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров” и Клъстерът за интеграция на нововъзникващи технологии (ETIC) се договориха за откриването на КиберКЛУБ във висшето учебно заведение. Това е петият КиберКЛУБ, създаден в партньорство между Клъстера и водещи университети в България.

Най-новият КиберКЛУБ

Най-новият КиберКЛУБ беше обявен в рамките на събитие от календара на CyberSecurity Talks Bulgaria, 50-годишнината от създаването на катедра „Информационни технологии“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Представители на университета вече са подписали меморандума, с който се присъединяват към националната инициатива на Клъстер ETIC, в която вече участват множество университети и иновативни организации.

„Фактът, че новият КиберКЛУБ се създава точно през октомври – месеца на киберсигурността – е показателен за един от фокусите на инициативата. Защото киберсигурността вече се налага като един от ключовите аспекти от развитието на нововъзникващите технологии и важността ѝ ще става все по-голяма“ – допълва Антон Пулийски, председател на управителния съвет на клъстер ETIC.

Целта на новия клуб

Целта на инициативата е да популяризира сред българските студенти и академичната общност нововъзникващи технологии като изкуствения интелект, роботиката, виртуалната реалност, дроновете, взаимодействието между тях, както и предизвикателствата за информационната сигурност, свързани с тяхното навлизане. Сред приоритетите на инициативата е и създаването на условия за реализирането на интердисциплинарни проекти в тези области, както и повишаване на киберкултурата сред широката общественост.

„Висшето военноморско училище е сред най-иновативните български учебни заведения и за нас е от важно значение да изграждаме тесни връзки с българската технологична общност. Присъединяването ни към инициативата КиберКЛУБ създава множество възможности да участваме в проекти и дискусии в някои от най-значимите технологични направления, което ще донесе безспорна добавена стойност за студентите, обучаващи се при нас“ – споделя капитан II ранг д-р Борислав Николов, Главен асистент в катедра „Информационни технологии“ към Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров”.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.