EuroNanoMed ІІІ

Фонд „Научни изследвания“ приема проекти по програма EuroNanoMed ІІІ

От тази година Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката (МОН) се включва в програма EuroNanoMed III. Тя е частично финансирана от програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз.

EuroNanoMed (http://euronanomed.net/) е основана през 2008 г. като платформа за министерства и национални и регионални финансиращи агенции. Целта е те да обединяват усилията си чрез програми, насочени към подкрепа на международни изследователски и иновативни колективи, които работят по проекти, способни да превърнат проучванията в сферата на нанотехнологиите в практически медицински приложения.

Концепция

Фонд „Научни изследвания” съобщи за 10-та транснационална инициатива за представяне на проектни предложения в областта на съвременните нанотехнологии в медицината по програма EuroNanoMed ІІІ. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания“ участва като съфинансираща организация. Основните цели на програмата са насочени към подкрепа на транснационални научно-изследователски проекти, които предлагат иновативни методи в наномедицината, а също и към стимулиране на съвместни дейности на изследователски групи от академичния и клиничния сектор.

EuroNanoMed III ще подкрепи мултидисциплинарните и транснационалните иновативни проекти в следните области:

–  регенеративна медицина;

–  диагностика (наночастици, използвани за медицинска диагностика);

–  системи за таргетно доставяне (на медикаменти).

Допустими кандидати:

1) Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7  от ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“;

2) научни организации по чл. 47 ал. 1 на ЗВО, които са акредитирани от НАОА да провеждат обучение по образователна и научна степен „доктор“;

Организациите по т. 1 и 2 не извършват стопанска дейност или, ако упражняват стопански и нестопански дейности, финансирането, разходите и приходите за всеки вид дейност се вземат предвид поотделно.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“  за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 100 000 евро за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до два проекта с българско участие. Максимална сума за един проект е до 50 000 евро и срок на изпълнение три години.

Фонд „Научни изследвания“ ще приема проектни предложения, подготвени в една от трите обявени тематични области, съгласно следните срокове:

Срок за подаване на кратки проектни предложения (pre-proposal phase) – 31 януари 2019 г.

Срок за подаване на пълни проектни предложения (full proposal phase) – 1 юли 2019 г.

Пълният текст на поканата и инструкции за кандидатстване можете да намерите тук: http://euronanomed.net/joint-calls/10th-joint-call-2019/

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.