Иванина Минкова

Вярваща в бога на постоянните въпроси и отговори, аз съм на кръстоносен поход за добавената стойност и любимият ми въпрос-оръжие е "Защо". За да отговоря на него за себе си и за всички останали, се обърнах към четенето и писането. Ето ме днес, copy, content и creative writer, за когото знанието никога не е достатъчно.
Снимката изобразява логото на Canva.

Инструмент за видео обработка в Canva, задава се и Canva Apps

Новият инструмент за видео обработка в Canva ще е също толкова лесен за използване както този за снимки. Компанията въвежда и по-добро интегриране с още приложения.

Read More »