Магическия квадрант на Gartner

Acronis е призната за компания „Визионер“ в Магическия квадрант на Gartner за корпоративни софтуерни решения за бекъп и възстановяване

Acronis, глобалният лидер в киберзащитата, обяви, че е признат за „Визионер“ в Магическия квадрант на Gartner за корпоративни софтуерни решения за бекъп и възстановяване. Това се случва за втора поредна година.

Този доклад на Gartner е кулминацията на усърдно фактологическо изследване на специфични пазари, осигуряващо холистичен поглед за относителните позиции на доставчиците на различни пазари, където са налице бърз растеж и отчетливо диференциране на доставчиците. Според Gartner, „пазарът на корпоративни софтуерни решения за бекъп и възстановяване е фокусиран върху трансформационните технологии или подходи, откликващи на новозараждащите се нужди на крайните потребители“.

В този доклад Acronis е признат заради своето решение Acronis Cyber Protect Cloud.

“Смятаме, че признанието за Acronis в Магическия квадрант на Gartner за втора поредна година е значително постижение. То още веднъж извежда на преден план златния стандарт на Acronis за холистична защита на данните и решенията за киберсигурност,” заяви Патрик Пулвермюлер, главен изпълнителен директор на Acronis. “Сложността в ИТ индустрията е създала неуправляеми рискове, допълнително засилвани от разхвърляните, разпокъсани системи, които не са проектирани да работят единно. Нашата визия е да дадем на потребителите контрол над техните ИТ среди, предлагайки интегрирана платформа, която осигурява оптимална защита за всички данни, приложения и системи пред лицето на модерните заплахи за киберсигурността“.

Решенията на Acronis за киберзащита

Решенията на Acronis за киберзащита се ползват с доверието на над 20 000 доставчици на услуги, 750 000 бизнес-структури и организации за услуги в повече от 150 страни. През миналата година Acronis Cyber Protect е предотвратил над 1 милион атаки и е предпазил над 2,66 милиона работни процеса, позволявайки на доставчиците на услуги и на корпоративните ИТ отдели да избегнат скъпоструващ непланиран престой и да осигурят непрекъсваемост на бизнеса.

За да научите повече за решението за интегрирана защита за крайни устройства на Acronis, посетете acronis.com и се регистрирайте за участие в Acronis #CyberFit Summit 2022 в Маями, Флорида, от 7 до 9 ноември 2022 г.

За да видите повече за това как нашите потребители са оценили доставчиците на пазара на корпоративни софтуерни решения за бекъп и възстановяване, моля, посетете: https://www.gartner.com/reviews/market/enterprise-backup-and-recovery-software-solutions

Уточнение от Gartner:

„Gartner не препоръчва който и да е доставчик, продукт или услуга, описани в нашите изследователски публикации, и не съветва потребителите на технологии да избират само тези доставчици с най-висок рейтинг или друго обозначение. Изследователските публикации на Gartner се състоят от мненията на изследователската организация на Gartner и не следва да се възприемат като изявления на факти.

Gartner отхвърля всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, по отношение на това изследване, включително всякакви гаранции за продаваемост или годност за определена цел. GARTNER и “Магическият квадрант“ са регистрирани търговски марки на Gartner Inc. и/или нейните филиали в САЩ и в международен план и в настоящия случай са използвани с официално разрешение. Всички права запазени.“

За Acronis:

Acronis обединява защита на данните и киберсигурност, за да осигури интегрирана и автоматизирана киберзащита, гарантираща справянето с предизвикателството на модерния дигитален свят SAPAS – безопасност, достъпност, поверителност, автентичност и сигурност.  Предлагайки гъвкави модели на внедряване, които отговарят на изискванията на доставчиците на услуги и ИТ професионалистите, Acronis осигурява върхова киберзащита за данните, приложенията и системите посредством иновативни антивирусни решения, бекъп, аварийно възстановяване и защита на крайните устройства от ново поколение, всички стъпващи на изкуствен интелект.

С усъвършенстваната технология за предпазване от злонамерен софтуер, базирана на най-модерния машинен разум, и технологии за удостоверяване на данни, базирани на блокчейн,  Acronis предпазва всяка среда – от облака до хибридните системи и до инсталационните решения – на ниска и предвидима цена.

Основана в Сингапур през 2003 г. и регистрирана в Швейцария през 2008 г., Acronis вече има повече от 2000 служители и офиси в 34 локации в 19 страни по света. Решението Acronis Cyber Protect е достъпно на 26 езика в над 150 страни и се използва от над 20 00 доставчици на услуги за защитата на повече от 750 000 бизнеса.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.