Acronis EDR

Acronis EDR опростява защитата на крайни устройства

Предназначено за доставчици на управляеми услуги, интегрираното EDR решение за защита на крайни устройства и реагиране + бекъп дава възможност за повсеместно възприемане на усъвършенствани средства за сигурност

 Acronis, глобалният лидер в киберзащитата, обяви наличието на Acronis Advanced Security + Endpoint Detection & Response (EDR) за Acronis Cyber Protect Cloud. Разполагайки с нови възможности като например анализ на атаките чрез изкуствен интелект, Acronis EDR намалява сложността и опростява работните дейности, функционирайки по-рационализирано. Така прави по-лесно от всякога за доставчиците на управляеми услуги (MSP) – и за обслужваните от тях бизнеси – да внедряват решения за всеобхватна защита и сигурност на данните. Тъй като все повече организации се обръщат към MSP за покриване на своите нужди от бекъп и сигурност, Acronis EDR има за цел да тласне напред възприемането на усъвършенстваните похвати за сигурност, помагайки на организации с различни размери да се защитават по-надеждно.

“Поради ръста в броя на крайните устройства и нарастващата честота на киберзаплахите, EDR се превърна в жизненоважно средство за реакция при инциденти в битката за защитата на данните. Но решенията, които са трудни за внедряване и поддържане, се явяват пречка,” каза Майкъл Съби, вицепрезидент по анализите в сферата на сигурността и доверието в IDC. “Най-добрите решения са тези, които осигуряват усъвършенстваната сигурност на EDR и посрещат нуждите на ИТ професионалистите, които ги използват. Това означава лесно внедряване и бързина при разпознаване, реагиране и възстановяване с помощта на автоматизация и AI.”

Повече за Acronis EDR

Acronis EDR предлага най-широката палитра от решения за възстановяване, които са готови за използване и които се възползват от интеграцията с технологията за бекъп и възстановяване, управление и сигурност на крайните устройства. Проектиран за доставчиците на управляеми услуги, Acronis EDR им позволява бързо и лесно да анализират и приоритизират инцидентите в сигурността, да намалят времето на непланиран престой и да поддържат непрекъсваемост на бизнеса, като същевременно гарантират сигурността и защитеността на своите клиенти.

“Редица други EDR инструменти могат да се окажат твърде сложни за MSP и да ги принуждават да прибягват към скъпоструващи, времеемки процеси, за да направят внедряването. Acronis EDR осигурява мощно EDR решение, което е лесно за имплементиране и използване, следвайки вече установените в индустрията стандарти като рамката за киберсигурност NIST и реферирайки към рамката MITRE ATT&CK,” каза Кандид Вюст, вицепрезидент по изследванията в Acronis. “Разбирайки бързо анализите и влиянието на атаките, потребителите на Acronis EDR могат светкавично да оценят потенциалната заплаха, да разкрият как атакуващият е придобил достъп, какви щети е нанесъл и как би могъл да разгърне атаката си.”

 Acronis EDR осигурява:

  • Оптимизиран анализ на инцидентите за бързо и лесно анализиране и приоритизиране на инцидентите в киберсигурността и потенциалните атаки, без да се разчита на скъпоструваща експертиза в сферата на сигурността и без времеемки процеси.
  • Сигурност, интегрирана с бекъп и възстановяване, за всеобхватна защита, критична за намаляване на непланирания престой и поддържане на непрекъсваемост на бизнеса  в случай на атака.
  • Цялостно решение за киберпревенция с един-единствен агент — простичко за внедряване, управление и мащабиране от MSP — елиминирайки високата цена, сложността и пробойните в сигурността, тиипични за многокомпонентните решения.

„Като специалист по киберсигурност лично съм бил свидетел на еволюцията на EDR и как тя революционизира начина, по който подхождаме към сигурността,” каза Ерик О’Нийл, бивш оперативен контраразнузнавач на ФБР. “EDR позволява на екипите по сигурността ефективно да разследват, да поправят щетите и да възстановяват работата след потенциални инциденти, като същевременно намалява атакуемата повърхност и времето на пребиваване на атакуващия в ИТ инфраструктурата. Най-новите подобрения в EDR технологията позволяват скоростен анализ на промените в атаките, съкращават времето за реагиране при инцидент и подобряват непрекъсваемостта на бизнеса – за всички организации.”

Acronis EDR е достъпен чрез усъвършенствания пакет Acronis Advanced Security + EDR. Доставчиците на управляеми услуги, търсещи повече детайлна информация или индивидуална демонстрация, могат да намерят всички тези ресурси тук: https://go.acronis.com/security-edr-blog

За Acronis

Acronis обединява защита на данните и киберсигурност, за да осигури интегрирана и автоматизирана кибер-защита, гарантираща справянето с предизвикателството на модерния дигитален свят SAPAS – безопасност, достъпност, поверителност, автентичност и сигурност.  Предлагайки гъвкави модели на внедряване, които отговарят на изискванията на доставчиците на услуги и ИТ професионалистите, Acronis осигурява върхова киберзащита за данните, приложенията и системите посредством иновативни антивирусни решения, бекъп, аварийно възстановяване и защита на крайните устройства от ново поколение, всички стъпващи на изкуствен интелект. С усъвършенстваната технология за предпазване от злонамерен софтуер, базирана на най-модерния машинен разум, и технологии за удостоверяване на данни, базирани на блокчейн,  Acronis предпазва всяка среда – от облака до хибридните системи и до инсталационните решения – на ниска и предвидима цена.

Аcronis е швейцарска компания, основана в Сингапур. Чествайки две десетиетия на иновации, Acronis има повече от 2000 служители в 45 локации. Решението Acronis Cyber Protect е достъпно на 6 езика в повече от 150 страни и се използва от 18 000 доставчици на услуги за предпазването на над 750 000 бизнеса.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.