Philips monitors

Philips monitors се включва в зелена коалиция

MMD, водещият специалист при дисплеите и лицензен партньор на Philips monitors, обяви следващото голямо постижение по пътя на марката към устойчива технология за монитори. Philips monitors си сътрудничи с Closing the Loop, глобален доставчик на екологични услуги за закупуване и с TCO Development, организацията, стояща зад глобалния сертификат за ИТ устойчивост TCO Certified, в пилотен проект за устойчиво намаляване на електронните отпадъци от монитори.

Това е един от 8 пилотни проекта, финансирани от PREVENT Waste Alliance, платформа за обмен и международно сътрудничество, насочена към минимизиране на отпадъците, елиминиране на замърсителите и увеличаване на повторното използване на ресурсите. С този пилот Philips monitors добавя мониторите към проект, който предлага сертифицирано решение за превръщане на електрониката в неутрална по отношение на отпадъците и поставя нови стандарти в индустрията в унисон с нарастващото търсене на зелени решения.

Предизвикателството на електронните отпадъци

Електронният отпадък (E-waste) е едно от най-належащите предизвикателства, с които се сблъсква нашето общество. Според доклад на Платформата за ускоряване на кръговата икономика (PACE) и E-Waste коалицията на ООН , около 50 милиона тона електронни отпадъци се генерират всяка година и се насочват предимно към Африка или други развиващи се пазари. В допълнение, значителен брой употребявани монитори се доставят в Африка за повторно използване.

Philips monitors

В Африка по-голямата част от електронните отпадъци не се рециклират по подходящ начин заради липсата на нужното оборудване и ресурси. Малкият размер на вградените електронни платки, които биха били ценни при рециклиране и използваните химикали като живак, правят компютърните монитори „черната овца“ на рециклирането и кръговата икономика. В резултат те не биват преработвани, защото това не е доходоносно.

Трупането на планини от слезли от употреба монитори представлява значителен риск и за човешкото здраве, и за околната среда, тъй като токсични компоненти и химикали могат да достигнат подпочвените води, да застрашат живота във водоемите и да замърсят околните земи. Продължителното излагане на екстремна топлина и слънце може да доведе до изпарение на химикали във въздуха, предизвиквайки замърсяване и увреждайки атмосферата. С нарастващата употреба на потребителски електронни устройства, спешно са нужни ефективни решения за справяне с електронния отпадък.

Philips monitors се изправя пред предизвикателството с компенсиране на отпадъците

Съвместно с Closing the Loop (CTL) и TCO Development, Philips monitors прави устойчива стъпка и се изправя пред предизвикателството с електронните отпадъци. В пилотния проект ECoN Philips monitors подкрепя CTL и коалицията от международни партньори като института за изследвания Öko-Institute e.V. и местните нигерийски партньори Verde Impacto, Hinckley Recycling и SRADev в разширяването на доказана схема за компенсиране на отпадъците и включване на мониторите, както и в постигането на разширено сертифициране TCO Certified Edge, E-waste compensated. Проектът е финансиран от PREVENT Waste Alliance, инициатива на германското федерално правителство за икономическо сътрудничество и развитие (BMZ).

Компенсацията на отпадъка затваря цикъла на живот на електронните устройства – срещу добавена такса към цената на закупуване CTL работи с локални партньори за събирането и рециклирането на такива устройва по безопасен начин. Събраният електронен боклук се използва за компенсиране на ново устройство и го прави неутрално спрямо отпадъците. С разширяването на компенсационната схема за включване на мониторите, CTL и Philips monitors работят заедно с German Öko-Institut – водеща независима организация за изследване на околната среда и консултиране, за да открият и установят процес за мониторите. CTL подсигурява проследимостта, доставката и безопасното рециклиране на събрания отпадък, а Öko-Institut се фокусира върху екологичните и социални рискове, както и в качествения контрол на услугата.

Stefan van Sabben, Глобален CSR и Главен мениджър за устойчивост в MMD, Philips monitors, казва:

„Светът ни се променя с бързи темпове – по отношение на технологията, но и по отношение на околната среда. С проекта ECoN ние сме посветени да посрещнем едно от най-големите предизвикателства на електронната индустрия и да подкрепим пилотен проект, който адресира този проблем – не само чрез намаляване на обема от отпадъци, но и чрез установяване на сертифициран процес, който поставя нови стандартни за устойчивост в мониторната индустрия.”

„Много сме въодушевени да си сътрудничим с Philips monitors в уверение на това, че намаляването на количеството електронни отпадъци има логика за бизнеса, околната среда и социалната отговорност. Чудесно е да можем да работим с партньор, който споделя нашата мотивация да променим планетата към по-добро и е готов да отведе бизнеса на следващото ниво като се ангажира с пилотния проект ECoN pilot project, финансирайки легалното и отговорно събиране и преработка на електронни отпадъци в развиващите се страни. С Philips monitors на наша страна сме сигурни, че разширяване на компенсирането на отпадъци по посока на екраните ще бъде успешно,” каза Joost de Kluijver, Основател и Главен мениджър на CTL.

Концепцията за компенсиране на отпадъците вече е норма при публичните търгове и се разпознава като „зелена“ практика или ”waste-neutral” решение при смартфони, лаптопи и таблети. През последните осем години, CTL е „спасила“ 3 милиона мобилни телефона вместо да свършат в кофите за смет, да бъдат рециклирани безопасно, при което е осигурен сигурен допълнителен доход на над 2000 души.

Страница на пилотния проект: https://prevent-waste.net/en/pilotprojects/nigeria/ 

Научете повече за „зелените“ монитори на Philips: https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/green-monitors

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.