Quantum Computer

Квантовите компютри – врата към бъдещето и прозорец към непознатите вселени

Квантовите компютри обучават машини и засичат аномалии

Квантовите компютри проникват директно във фундаменталната материя на реалността – в странния и нелогичен свят на квантовата механика – за да ускорят нашите изчисления.

Най-мощният квантов компютър в света е този на “D-wave”. Базира се на новия вид свръхпроводящ процесор, който използва квантова механика, за да ускори невъобразимо изчисленията на потребителя. Компютърът се справя най-добре със сложни проблеми, свързани с оптимизацията, които съществуват в домейните. Това са например проблемите, свързани с обучението на машините, разпознаването на модели и засичане на аномалии, финансови анализи, проверката и потвърждението на софтуер и хардуер.

Но какво всъщност представлява един квантов компютър?

В класическия компютър най-фундаменталният изграждащ блок, битът, може да съществува едновременно само в едно от двете различни състояние – 0 или 1. В квантовия компютър правилата се променят. Квантовият бит, наречен „кюбит“, може да съществува едновременно не само в класическото състояние – 0 или 1, но и в трето състояние. То се нарича „суперпозиция“ и представлява такова състояние, в което кюбитът е едновременно 0 и 1.

Суперпозицията открехва вратата към паралелни светове

Когато кюбитът е в суперпозиция, той може да се разгледа като съществуващ в две вселени. В едната вселена състоянието на кюбита е 0, а в другата вселена – 1. Операциите, извършени с един кюбит в суперпозиция, се отразяват едновременно  на стойностите му и в двете вселени. Значимостта на това свойство е, че чрез извършване на една единствена операция с един кюбит, ние сме въздействали на две стойности едновременно. По този начин, работейки с 2 кюбита, всъщност влияем на 4 стойности едновременно. Когато извършваме операция с 3 кюбита, вече влияем на 8 стойности. Следователно увеличаването на броя на кюбитите увеличава експоненциално и т.нар. „квантов паралелизъм“ на системата. Чрез правилното подбиране на алгоритъм става възможно даден проблем да се разреши само за малка част от времето, необходимо на класически компютър да се справи със същия проблем.

В момента изкуствен интелект се използва от „Гугъл“ и „Тесла Моторс“. Списъкът с компаниите, които го използват,  се разраства много бързо.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Атанас Георгиев

Обичам да следя новостите в областта на биологията, Космоса и технологиите. Това ми дава възможност да ги споделя с Вас, читателите на Technology.bg