аудио книги

Електронни аудио книги, посветени на изкуството, ще улесняват четенето при деца с дислексия

Електронни аудио книги, посветени на различни периоди от историята на изкуството, ще подпомагат процеса на четене и усвояване на нови знания при деца с дислексия. Те са част от проекта “Изкуството като образователно-творческа възможност за терапия при деца с дислексия”, осъществен с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“.

“Идеята на проекта е да помогне на децата с дислексия да учат по-ефективно, предоставяйки им възможността да слушат и да се учат да четат, като едновременно с това се запознават с историята на изкуството. Чрез книгите, създадени от нас, те лесно ще научават любопитни факти в тази интересна област и ще се занимават с увлекателни практически творчески задачи, вдъхновени от художници, творби и културни периоди” – обяснява изкуствоведът и автор на проекта Кристина Камбарева.

Завършила магистратура по „Изкуствознание“ в Националната Художествена Академия, гр. София, тя има многобройни специализации в областта на арт терапията, аналитичната психология и педагогиката. Организира събития и изложби в България. Публикува текстове с критическо и изкуствоведско съдържание в специализирани издания, посветени на изкуството и културата.

Какво включват образователните аудио книги?

Образователните детски книги са четири на брой и са посветени на изкуството на Месопотамия, Египет, Антична Гърция и Византия. В създаването им е използван шрифт, който е специално разработен, за да улесни четенето при хората с дислексия. Те съдържат и практически образователно-творчески задачи, които са направени по интересен за децата начин – едновременно представяйки любопитни факти, свързани с изкуството и различни практически занимания.

аудио книги

Изкуството предлага богати образователно-творчески възможности за терапия при деца с дислексия. Проектът използва вродените им творчески умения, тяхното любопитство и способността им да усвояват нова информация, поднесена по интересен начин. Друга негова основна цел е да привлече дългосрочно вниманието на широката общественост към дислексията, която е изключително мащабен образователен проблем с важно социално значение.

Повече за дислексията

Различни форми на дислексия се срещат при 80% от децата с обучителни затруднения в световен мащаб. Установено е, че около 40% от учениците в първите класове на началното училище изпитват трудности в обучението по четене и писане. При половината от тях (около 15-20% от учениците в началното училище) проблемите в плавността, разбирането и правописа са сериозни и трайни. За съжаление, едва около 5% от тях се насочват към специализирано изследване и лечение.

“Обучението на децата с дислексия трябва да бъде по-комплексно и многостранно. Именно поради тази причина изкуството може да бъде подходящ терапевтичен метод при децата, които страдат от този образователен проблем. Аудио-визуалната комуникация също е ефективен образователен метод при деца с дислексия. Използването на няколко сетива им помага да усвояват нова информация и да упражняват когнитивните си умения плавно и без затруднения” – допълва още Кристина Камбарева.

Като изкуствовед тя е дългосрочно ангажирана с обучението на деца. През 2021 г. създава ArtKidBox.com – интерактивна образователно-творческа платформа, която включва иновативни и интердисциплинарни подходи за представяне на изкуството пред детска аудитория. Уебсайтът представя изкуствоведско и критическо съдържание като адаптира историята на изкуството към възприятията на децата. Информацията е поднесена по изключително достъпен, но професионален начин и цели да предизвика в децата визуален, образователен и творчески интерес към изящните и приложните изкуства.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Ивелина Георгиева

No matter how far you run, you can never truly escape, everything catches up to you at the end and when it does, it usually kicks your ass.