UX и UI - разликите. Кредит: Бояна Костова, 10 г.

Каква е разликата между UX и UI?

В съвременния графичен дизайн все по-често се срещат абревиатурите UI и UX, но знаете ли всъщност какво означават те? Има ли разлика между UX и UI? Отговорите на тези въпроси ще получите в тази статия.

Какво е UI?

UI е абревиатура, идваща от наименованието „User Interface”. Този вид дизайн е насочен към максимално опростяване с цел улесняване на потребителя при използването на даден уебсайт, мобилно приложение, устройство и други. Ако разгледате любимото приложение на смартфона си или най-посещавания от вас сайт, ще забележите, че всяко едно бутонче има определено предназначение и място. UI е именно това!

Този тип дизайн се фокусира както върху графичната част, така и върху функционалната. Целта на UI дизайнера е да създаде максимално опростен и логически добре структуриран интерфейс, за да скъси максимално времето, необходимо на потребителя за извършване на дадено действие. UI дизайна е свързан с много събиране и анализиране на информация, тестване, изучаване на поведението на потребителите, техните действия и реакции докато използват продукта.

След като вече разбрахте какво представлява UI дизайна, нека разгледаме спецификата на UX.

UX и UI - разликите. Кредит: Бояна Костова, 10 г.

Какво означава UX?

Когато потребителите използват даден продукт или услуга, те реагират на интерфейса им по определен начин. Това наричаме User Experience или съкратено – UX. Усещанията, които оставя у потребителите дизайнът, докато използват продукта, уебсайта, мобилното приложение, играта и други, са в основата на UX дизайна.

За да можем да започнем създаването на UX дизайна, трябва да изберем целева аудитория и да се съобразим с нейните характеристики и специфика. Съществуват няколко основни етапа при конструирането на един UX дизайн.

  1. Трябва да познаваме и да разбираме целевата си публика, техните нужди и очаквания от продукта, който ще им предлагаме.
  2. Да съобразим какви устройва най-често ще използват целевите публики. По какъв начин ще постигнем респонсив дизайна? В каква обстановка ще бъде използван продуктът?
  3. Изграждане на user-friendly навигация и подредба на основните менюта в интерфейса на продукта.
  4. И накрая – изгледа и дизайна на продукта.

Изводи

Какви изводи бихме могли да направим от прочетеното по-горе в статията:

  • Въпреки тясната връзка между понятията User Experience и User Interface, те далеч не означават едно и също нещо. Всъщност UI дизайна е част от UX .
  • Може да имате много добър потребителски интерфейс (UI), но да ви куца UX дизайна и обратното.

Дизайнерите обикновено работят върху UI дизайна, докато UX дизайна се изучава и разработва от цял отдел разработчици, анализатори, маркетинг специалисти, PR експерти и други. За да може да бъде предложен уникален продукт на пазара, професионалистите от двете сфери обединяват усилията си в разработването на своята концепция за дизайн.

Изображенията в тази статия са предоставени с любезното съдействие на Бояна Костова, 10 г. 

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

About Павел Миланов