Начало / Дневна доза / Ядрен арсенал, ядрена енергия, ядрено гориво, ядрени запаси
Ядрен

Ядрен арсенал, ядрена енергия, ядрено гориво, ядрени запаси

Знаете ли, че…

Думата “ядрен” всъщност идва от ядро на атом.

Тя често се използва като описание на произведената енергия от разпадане или сливане на атомни ядра.

Ядрено гориво е всеки материал, който може да бъде използван за производството на ядрена енергия, по аналогия с химическото гориво, което отделя енергия при изгаряне. Засега най-обичайният вид ядрено гориво са тежките радиоактивни елементи, които могат да бъдат накарани да претърпят верижна реакция на ядрен разпад в ядрен реактор; ядрено гориво може да се отнася както за материала, така и за веществени обекти (например горивни пръти), направени от горивния материал, който може да е смесен с подсилващи вещества, неутронни забавители или неутронни отражатели. Най-често срещаните разпадащи се ядрени горива са уран-235 и плутоний-239.

Ядреното гориво не винаги се използва в реактори с верижен разпад. Например, плутоний-238 и някои други елементи се използват за производството на малки количества ядрена енергия чрез радиоактивен разпад в радиотермични генератори и други видове атомни батерии. Леки изотопи като тритий се използват като гориво за ядрен синтез.

Ядреното гориво са вещества, съдържащи изотопите на някои тежки елементи, които се делят при взаимодействие с неутрони. Вследствие се освобождава енергия, възпроизвеждат се свободните неутрони и е възможно осъществяването на верижна реакция на делене. Под въздействието само на бързи неутрони може да се дели U-238, но той няма самостоятелно значение като ядрено гориво, тъй като само с него не може да се осъществи верижна реакция. Изотопите U-238 и Th-232 поглъщат неутрони, при което се получват два нови делящи се изотопа – Pu-239 и U-233, поради което те се наричат възпроизвеждащи се материали (ядрена суровина). Специалните особености на ядреното гориво са неговото високо енергоотделяне и това, че не изгаря напълно, както е при конвенционалните горива, тъй като е необходимо запазването на критична маса (един разделен неутрон предизвиква отделянето на точно един неутрон).

Свали като Wallpaper (Full HD)

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

За Атанас Георгиев

Почти юрист, малко журналист и малко повече - дърводелец. Здрасти!