Начало / Технологии / Бизнес / Брюксел обвини Airbnb в неспазване на европейските стандарти
Airbnb

Брюксел обвини Airbnb в неспазване на европейските стандарти

Европейската комисия призовава онлайн платформата за краткосрочно наемане Airbnb да приведе общите си условия в съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите и да осигури прозрачност при представянето на цените.

Според Брюксел настоящото представяне на цените, както и редица клаузи от общите условия, не са в съответствие с Директивата за нелоялните търговски практикиДирективата относно неравноправните клаузи в потребителските договори и Регламента относно компетентността по граждански и търговски дела. По тази причина дружеството разполага със срок до края на август, за да представи предложенията си. След това Комисията и органите за защита на потребителите от ЕС ще анализират предложените промени. Ако те не бъдат счетени за задоволителни, спрямо Airbnb може да бъдат предприети наказателни действия.

„Все повече потребители резервират ваканционно настаняване онлайн, като този сектор създаде много нови възможности за туристите. Популярността обаче не може да е оправдание за неспазването на правилата на ЕС за защита на потребителите. Клиентите трябва да могат да разбират лесно за какво заплащат и колко се очаква да заплатят за услугите. Те се нуждаят от справедливи правила, например във връзка с анулирането на настаняване от страна на собственика. Очакваме Airbnb бързо да предприеме действия и да намери подходящите решения.“ Това заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Прозрачност на цените

Понастоящем представянето на цените от страна на Airbnb не отговаря на изискванията на правото на ЕС. И по-специално, на Директивата за нелоялните търговски практики.

Ето защо компанията ще трябва да промени начина, по който представя информацията за цените. Целта е да се гарантира, че винаги, когато се предлагат места за настаняване, на потребителя се представя крайната цена, в която са включени всички приложими задължителни такси – като например за обслужване и почистване. Ако пък не е възможно предварително да се изчисли  крайната цена, тогава трябва да се обяви, че може да се начислят допълнителни такси.

В сайта трябва да се посочва също дали офертата е от домакин, който е частно лице, или от професионалист. Правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.

Разясняване на клаузите

Има и други изисквания към платформата за наеми. Дружеството не трябва да заблуждава потребителите, като ги насочва към юрисдикция, намираща се в държава, различна от тяхната държава членка на пребиваване. Също така, Аirbnb не може да променя едностранно общите условия, без предварително и ясно да информира потребителите.

Политиката за възстановяването на средства отново трябва да е ясно определена. Тя не може да лишава потребителите от правото им да се ползват от наличните правни средства за защита. Airbnb трябва да осигури на своя уебсайт и лесно достъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Ако е необходимо, Комисията и органите за защита на потребителите ще проведат среща с представители на дружеството през септември, за да намерят решение на евентуални проблеми, които продължават да са налице.

Коментирайте чрез Facebook

Мнения, критики, неточности - пишете ни, не ни жалете!

За Катя Димитрова

Журналист със солиден за възрастта си опит. Ревностен застъпник за свободата на словото, за чието съществуване понякога се лъжем само от добро възпитание. Почитател на футуристичните и смели идеи не само в бизнес аспект, но и във всяка една човешка микровселена. Смелост и поглед напред - там е ключът! Тук съм, за да споделям с вас всичко най-важно и актуално от света на технологиите и да ви докажа, че добрите новини не са непостижима задача в бранша. А интересите ми са свързани основно с всички форми на изкуството, с пътуванията и футбола. И искам да имам котка.